Hopp til innhold

«Sanksjonsfast» norsk skip sier de snart kan seile – nå møter de et nytt problem

«Hemmelig» brev viser hvorfor Havila Kystruten kan få problemer med seilasen 4. mai. Samtidig selges billetter til turen.

Havila Capella ligger fortøyd til kaien på Bontelabo.

LIGGER FAST: Skipet Havila Capella kan bli liggende lenge til kai i Bergen, til tross for at rederiet mener de snart kan seile.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Det norske skipet Havila Capella har i lengre tid ligget fastlåst til kai i Bergen.

Den ferske utfordreren til Hurtigruten hadde bare seilt noen måneder langs norskekysten. Denne våren fikk de et uventet kjempeproblem:

Rederiet Havila Kystruten leier skipet av det russiske selskapet GTLK, som igjen er omfattet av sanksjonene mot Russland.

Rederiet kjemper nå for å unngå sanksjonene, og komme seg til sjøs igjen.

Denne uken kom nyheten om at Havila Kystruten har fått dispensasjon fra Utenriksdepartementet (UD) til å drive Havila Capella i 6 måneder.

Rederiet mener er snart er klare til å seile, og håper å være å være klare til neste rundtur 4. mai. Billettsalget til turen er åpent.

Men reglene for forsikring til rederiet kan nå bli neste problem for Havila.

Forsikringspenger kan havne i Russland

Det kommer frem i brevet fra UD til Havila Kystruten.

Brevet har vært unntatt offentlighet, men NRK har sett det.

I brevet kommer det frem at rederiet får dispensasjon til å seile, men ikke dispensasjon fra forsikringen.

Dette skaper igjen problem for et forsikringsoppgjør, dersom noe skulle skje på turen.

I så fall risikerer et norsk forsikringsselskap å betale penger til en russisk eier. Det kan være brudd på sanksjonene.

Havila Capella

RUSSISK ELLER NORSK? Havila Capella fotografert før oppstart høsten 2021. Siden det har det vært flere problem for det norske rederiet som skal utfordre hurtigruten.

Foto: Havila

Et eksempel på noe som går galt kan være havari, med tilhørende oljesøl.

I et slikt tilfelle vil eieren av skipet, altså det russiske selskapet, være økonomisk ansvarlig overfor norske myndigheter for kostnader med opprydding. Har det russiske selskapet dekket erstatningsbeløpet, vil det ha krav på dekning av beløpet fra forsikringsselskapet. De vil dermed overføre penger til det russiske selskapet, sier Hans Jacob Bull.

Havila Capella er strandet i Bergen.

TRENGER FORSIKRING: Havila Capella ligger fremdeles i Bergen i påvente av at forsikringene skal gå i orden.

Foto: Roza Sadik Bawan / NRK

Andre regler på sjøen

Han er professor emeritus i jus ved Universitetet i Oslo, og er tilknyttet Nordisk institutt for sjørett.

Bull kjenner godt det kompliserte regelverket for sjøforsikring, som skiller seg fra forsikringer de fleste bruker som privatpersoner.

Til sjøs må den som forvolder skaden normalt selv betale erstatning til de som er rammet, før vedkommende kan kreve beløpet dekket av forsikringsselskapet. Med enkelte viktige unntak er det altså ikke direkte oppgjør mellom forsikringsselskapet og den som blir rammet. Slik er det for eksempel i trafikken, sier Bull.

Han mener dette kan tale for at det går an å gi dispensasjon fra forskriftene, slik at skipet kan seile igjen.

– Den russiske eieren vil ikke tjene noe på det, siden de må selv betale ut erstatning, sier Bull.

Hans Jacob Bull. Ekspert sjørett

ANDRE REGLER: Hans Jacob Bull er ekspert på sjørett, og forteller at det er andre regler for forsikring til sjøs enn på landjorda.

Foto: Universitetet i Oslo

Vil ikke kommentere

Forsikringsselskapet Gard, som står for ansvarsforsikringen på Havila Capella, ønsker ikke å kommentere om de nå vil søke dispensasjon.

Les også: Russiske bekymringar for Kystruten

Havila Kystruten
Havila Kystruten

I en e-post til NRK skriver kommunikasjonsrådgiver Karoline H. Flåm følgende:

«Vi tar til etterretning at norske myndigheter gir driftsdispensasjoner. Denne formen for dispensasjon gjelder imidlertid ikke for forsikring, slik UD selv understreker.

Vi kommenterer ikke saksgangen til enkeltkunder, men på generelt grunnlag kan vi si at vi i Gard, i likhet med våre internasjonale co- og reassurandører, må forholde oss til de til enhver tid gjeldende sanksjoner, blant annet fra EU og UK. En dispensasjon i Norge betyr ikke nødvendigvis at vi kan gjeninnsette forsikring, da vi må forholde oss til et globalt marked som involverer flere jurisdiksjoner.»

Havila: – Vi er optimistiske

Havila Kystruten har sett svaret fra Gard. De skriver i en e-post til NRK at de håper på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene basert på UD sin beslutning.

Vi tolker beslutningen på en slik måte at det vil være mulig å få til en dispensasjon når det gjelder forsikring, skriver kommunikasjonsansvarlig Lasse Vangstein.

Han legger til at det ikke er et alternativ ikke å ha forsikring på skipet, og at de jobber for en løsning.

Terje Albregtsen på Havila Capella.

STOPP: Terje Albregtsen var en av passasjerene som måtte gå i land i Bergen før påske. Det ble ingen kystreise med Havila Capella.

Foto: Roza Sadik Bawan / NRK


Samtidig har vi full forståelse for at forsikringsselskapene må gjøre sine vurderinger, men vi håper at de vil søke dispensasjon og gjeninnsette forsikringsdekningen vår slik at Havila Capella så snart som mulig kan seile igjen.

Vangstein legger til at Havila Kystruten fremdeles jobber aktivt med refinansieringen av Havila Capella, slik at de ikke har russiske eiere.