– Vi vil komme styrket ut av krisen

Oljenæringen og næringslivet mener de vil bli mer kreative og sterke av den økonomiske krisen. – Den tvinger oss til å tenke nytt, sier Næringsrådsjef.

OLJE OSEBERGFELTET

MANGE OPPSIGELSER: Statoil, Aibel og Aker Solutions har foretatt flest nedbemanninger i oljebransjen.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Det er ikke tvil om at omstillingen vi er i nå vil gjøre oss sterkere, sier daglig leder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Det er mange kreative krefter innenfor disse miljøene.

Daglig leder i Hordaland Olje og Gass, Ove Lunde
Marit Warncke i Bergen Næringsråd

SKAPER MULIGHETER: Marit Warncke i Bergen Næringsråd mener olje- og gassnæringen blir tvunget til å tenke kreativt.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Hun mener oljesvikten og nedbemanningen skaper fordeler og nye muligheter for næringen.

– Krisetider tvinger oss til å tenke nytt om hvordan vi kan jobbe på best mulig måte og den tvinger oss til å se om kunnskapen vår kan brukes på andre og nye områder.

– En smertefull prosess

Daglig leder i bransjeorganisasjonen Hordaland Olje og Gass (HOG), Ove Lunde er også overbevist om at næringen vil klare den enorme omstillingen de står overfor.

– Jeg tror vi kun se begynnelsen av en smertefull prosess som vil vare noen år til, men når denne fasen er over vil næringen og bedriftene komme styrket ut.

Grønt skifte

Ove Lunde i HOG Energi

MÅ JOBBE SAMMEN: Ove Lunde i HOG mener bedrifter må jobbe sammen for å komme opp med kreative løsninger.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Lunde tror en tvunget oljeomstilling vil gi liv til et smartere, grønnere Norge.

– Mange lurer på om vi skal inn i det «grønne skiftet». Vi må tenke nytt, se nye muligheter og nye måter å løse ting på. Den prosessen må starte allerede nå, sier Lunde.

– Vi vet at det er mange kreative krefter innenfor disse miljøene. Jobber vi sammen vil vi komme opp med nye løsninger.

– Er det nødvendig for konkurrenter å samarbeide i vanskelige tider?

– Ja, vi ser for eksempel på Sotra at verkstedgruppen består av flere bedrifter som går sammen, selv om de er konkurrenter. Samlet står de sterkt og det gjør at de kan ta oppgaver i fremtiden.

Jobbsituasjon på Statfjord C

Mange har mistet jobben i oljebransjen, men det vil skape fordeler og nye muligheter, mener oljenæringen og næringslivet.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

– Flere må omstille seg

Warncke i Bergen Næringsråd understreker at det ikke bare er olje og gass-næringen som må omstille seg.

– Forhåpentligvis vil også resten av næringslivet se at de også må ta sin del av det. Dette gjelder ikke bare olje og gassnæringen, men også det offentlige næringslivet vil bli rammet.