Hopp til innhold

– Vi vet for lite om dødfødsler i Norge

I fjor døde 262 barn mot slutten av svangerskapet, 35 flere enn året før. – Vi etterlyser mer fokus på forebygging og forskning, sier Landsforeningen Uventet barnedød.

Ultralyd

ØKNING I ANTALL DØDFØDSLER: Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at 262 barn døde mot slutten av svangerskapet i 2014. Det var 35 flere dødfødsler enn året før. ILLUSTRASJONSBILDE.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I dag forteller NRK historien om familien Moe Berg som plutselig mistet deres ufødte sønn i mai. Den lille gutten deres døde i mors mage tre måneder før termin.

Men familien fra Odda er ikke alene om å miste et barn på denne måten. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at 262 barn døde mot slutten av svangerskapet i 2014. Det var 35 flere dødfødsler enn året før.

På 90-tallet var det over 300 dødfødsler hvert år. Siden da har både antall og andel dødfødte per tusen fødsler gått ned (se tabellen nederst i saken).

Dødfødsler i Norge er en veldig sjelden hendelse, men det er ingen grunn til å tro at det er farligere å føde i Norge i år, enn i fjor eller i forfjor.​

Jone Trovik, leder av Norsk gynekologisk forening
Jone Trovik

SJELDENT: Jone Trovik i Norsk gynekologisk forening sier at det er svært sjeldent at barn dør i mors mage. – Det er ikke farlig å føde i Norge, sier hun.

Foto: Sigrid Grøm Bakken / NRK

Andelen dødfødte i 2014 er den høyeste siden 2008. Men det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til hvorfor barn dør i mors liv.

– Vi kan ikke si at dette er en sikker økning. Hvis vi skal si at noe er en økning, så må vi se utviklingen over flere år, sier Jone Trovik, leder av Norsk gynekologisk forening og overlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus.

  • Se oversikt over statistikken nederst i artikkelen

Ulike årsaker

Tallene fra Folkehelseinstituttet er foreløpig ikke analysert. Man kan derfor ikke si noe om årsaken til at barna døde, likevel kjenner man til en del årsaker til at barn dør mot slutten av svangerskapet.

– Den største forekomsten av dødfødsler finner vi ved for tidlig fødsel. Faktorer hos mor kan også spille inn, som for eksempel høy alder, røyking eller overvekt, sier Trovik.

– Er det noen tilfeller som kunne vært unngått?

– Det kan jeg ikke svare på ut fra disse nasjonale tallene, da må man inn og se på hvert enkelt tilfelle, og det gjøres systematisk ved alle sykehus, sier Trovik.

Etterlyser mer forskning

Marit Galta-Opheim

VET FOR LITE: Marit Galta-Opheim i Landsforeningen for uventet barnedød mener vi har en vei å gå for å forebygge dødfødsler i Norge.

Foto: Sigrid Grøm Bakken / NRK

Landsforeningen Uventet barnedød (LUB) er bekymret over utviklingen. De mener vi vet for lite om hvorfor barn dør i mors liv.

– Vi har fremdeles en vei å gå når det gjelder dødfødsler i Norge. Vi etterlyser mer fokus på forebygging og forskning, sier leder for LUB i Hordaland, Marit Galta-Opheim.

– Vil mer forskning forebygge antall dødfødsler i Norge?

– Ja, det tror jeg. Vi ser at tilfeller av krybbedød har gått ned etter at man har forsket på det. Så her har vi en vei å gå.

I fjor døde 262 barn mot slutten av svangerskapet, 35 flere enn året før. – Vi etterlyser mer fokus på forebygging og forskning, sier Landsforeningen for uventet barnedød

– Ufarlig å føde i Norge

En dødfødsel er definert som fødsel av et barn som ikke viser livstegn fra og med svangerskapsuke 22 eller over 500 gram (se faktaboks).

Trovik i Norsk gynekologisk forening understreker at det ikke er risikabelt å føde i Norge.

– Dødfødsler i Norge er en veldig sjelden hendelse, men det er ingen grunn til å tro at det er farligere å føde i Norge i år, enn i fjor eller i forfjor.

Forekomst av dødfødte i Norge

Årstall

Antall dødfødte

Dødfødte, per 1000

Antall fødsler

2014

262

4,4

59.937

2013

227

3,8

59.981

2012

227

3,7

61.368

2011

228

3,7

61.321

2010

246

3,9

62.593

2009

248

3,9

62.994

2008

270

4,4

61.447

2007

281

4,7

59.233

2006

248

4,2

59.244

2005

230

4

57.471

2004

263

4,6

57.783

2003

245

4,3

57.392

2002

260

4,6

56.248

2001

339

5,9

57.266

2000

304

5,1

59.700

1999

323

5,4

59.767

1998

364

6,2

58.468

1997

297

5

59.829

1996

378

6,2

61.055

1995

335

5,5

60.438