– Vi kan ikke skylde på Monika-saken

Norges Politilederlag er skeptisk til å peke på Monika-saken som eneste årsak til innbyggernes synkende tillit til politiet.

Tore Salvesen

VIL IKKE SKYLDE PÅ MONIKA-SAKEN: Tore Salvesen, leder for Norges Politilederlag i Hordaland, mener man må lete etter andre årsaker til nedgangen i tillit til politiet.

Foto: Ingrid Tangstad Hatlevoll / NRK

Da Politidirektoratets innbyggerundersøkelse ble lagt frem i dag, viste resultatene at folks tillit til politiet har økt kraftig over hele landet, med ett unntak: Hordaland.

Politidirektoratet bruker som forklaring i sin rapport at «det har vært mye kritikk av Hordaland politidistrikt den siste tiden i forbindelse med den såkalte Monika-saken».

Det gjør også lederen for Politiets Fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal, og politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen.

– I forhold til Monika-saken er det ikke unaturlig at publikums tillit til politiet har blitt svekket i Hordaland, sier Rekdal.

– Det ville være rart hvis en så spesiell sak som Monika-saken, som var på det mest intense når undersøkelsen ble foretatt, ikke skulle gjøre utslag. Det var vi forberedt på, sier Gudmundsen:

Intervju med politimester Geir Gudmundsen om tilliten til politiet i Hordaland.

Foto/redigering: Dag Harald Kvammen Andersen

– Kan ikke holde Monika-saken høyt opp foran oss

Leder for Norges Politilederlag i Hordaland, Tore Salvesen, mener imidlertid det blir feil å slå fast at årsaken til den synkende tilliten er kritikken som har kommet i Monika-saken.

– Det er flere som har holdt Monika-saken opp foran seg etter at denne undersøkelsen ble offentliggjort. Det synes jeg ikke vi skal gjøre, sier Salvesen, som også er ansatt under politimester Gudmundsen i jobben som stasjonssjef ved Bergen vest politistasjon.

Jente funnet død på Sund

KRITIKK: Politiet i Hordaland har blitt møtt med kraftig kritikk etter henleggelsen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Foto: Presttun, Remi Bøe / NTB scanpix

Han viser til at telefonintervjuene som danner grunnlag for resultatene i Hordaland er gjort fra 16. til 30. september. Selv om Monika-saken ble gjenåpnet i mai, var det først sent i oktober at en mann ble pågrepet, kritikken haglet og granskinger ble varslet.

– Det var først da at kritikken tok av i media. Dermed faller noe av årsakssammenhengen bort. Poenget mitt er at vi ikke kan holde Monika-saken høyt opp foran oss, sier Salvesen.

Han frykter Monika-saken kan bli en hvilepute som hindrer jakten på andre årsaker til at tilliten til politiet går tilbake.

Kun 204 personer har svart

Selv mener Salvesen det er vanskelig å peke på noen åpenbare forklaringer på at 87 prosent, mot 88 i 2012, har svart «svært stor» eller «ganske stor» på spørsmålet «I hvilken grad har du tillit til politiet?».

– Men når det kun er 204 personer som er spurt i Hordaland, og nedgangen er på én prosent, er det vanskelig å tro noe bastant, sier han.

Salvesen sier han ikke stiller spørsmål ved undersøkelsen som helhet, men mener det lave respondenttallet i hvert enkelt distrikt er verdt å bite seg merke i. Politidirektoratet bruker selv en feilmargin på mellom 3 og 7 prosentpoeng på svarene fra distriktene.

– Det er vanskelig å ha noen bestemte meninger om hva denne undersøkelsen er verdt, sier Salvesen.

– Bare politiet kan høyne tilliten til politiet

Uansett mener lederen for politilederlaget i Hordaland at statistikken ikke bare er dårlig nytt.

– At kun 14,5 prosent av Hordalands befolkning er utsatt for kriminalitet, er veldig bra, og en nedgang fra tidligere undersøkelser.

Vi må hele tiden strebe etter å bli bedre, ved å være troverdige, og vise at vi er til å stole på.

Tore Salvesen

I tillegg føler 88 prosent av respondentene seg ganske trygge eller meget trygge «der de bor og ferdes».

– Jeg tenker at det er en veldig god verdi for innbyggerne. Det er nok mange som må ta æren for det. Vi må hele tiden strebe etter å bli bedre, ved å være troverdige og vise at vi er til å stole på. Det er bare politiet selv som kan høyne tilliten til politiet, fastslår Salvesen.