– Typisk Sponheim, sier Mæland

Byrådslederen slår nå tilbake mot Lars Sponheims forslag til tiltak mot luftforurensningen i Bergen.

Monica Mæland

Byrådsleder Monica Mæland undrer seg over lufttiltakene Sponheim lanserer.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Fylkesmannen i Hordaland går ut i dag og sier han ønsker økt bompengegebyr på dager med helseskadelig luft i Bergen.

Nå slår byrådslederen i Bergen tilbake mot utsagnene.

– Hele arbeidsmåten hans undrer meg i dag. Istedenfor en direkte og god kommunikasjon mot Bergen, velger han heller å skrive et brev til Oslo, sier byrådsleder Monica Mæland til NRK.

Kaster seg inn i kampen om ren luft

Bergen har igjen hatt måneder med svært forurenset luft. Mye av skylden får bilistene. Derfor mener Fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim at noe nå må gjøres.

– Det har vært stor medieomtale om dette og mange har rapportert om helseplager, særlig fra luftveiene. Bergen kommune har i denne perioden ikke iverksatt tiltak, skriver Sponheim i et brev til tre departementer.

Regionvegkontoret har adgang til å sette i verk tiltak for å bedre lokal luftkvalitet (jf. vegtrafikklova § 7). Pålegg om midlertidige tiltak vil være aktuelt i perioder med luftforurensingsverdier over grenseverdiene.

Lars Sponheim i brev til Statens Vegvesen

– Tiltakene er grunnløse

Monica Mæland er ikke særlig imponert over saksgangen til Sponheim.

– Vi setter i gang alt innenfor lovens rammer som vi tror kan ha en effekt, sier hun.

Fylkesmannen gjør her en anbefaling, uten å ha snakket med noen.

Byrådsleder Monica Mæland

– Tiltaket Sponheim kommer med er hverken utprøvd eller forsket på. Derfor lurer jeg på på hvilke grunnlag han uttaler seg på her, spør byrådslederen.

Men dobbel pris på bompengene vil vel gjerne får flere til å la bilen stå?

– Dersom tiltaket til Sponheim skulle bli innført, hadde ikke kollektivtrafikken tålt det. Om folk da ville velge buss, ville det altså ikke vært nok busser, sier Mæland.

– Bergen har lang erfaring med luft

Byrådslederen mener Fylkesmannen gjør en anbefaling uten å ha snakket med noen, og på tvers av det bystyret og fylkesting har anbefalt.

– I motsetning til Sponheim har vi faktisk både praktisk og lang erfaring for å iverksette tiltak, sier Monica Mæland.

Hun kan love at luftsituasjonen og tiltak mot den hverken er enkel eller lett å håndtere.

– Jeg tror ikke han har tenkt igjennom hva han anbefaler, oppsummerer byrådslederen i Bergen.

SJÅ VIDEO:

Video Sponheim kritiserer politikarane i Bergen

Lars Sponheim kritiserer politikarane i Bergen.