– Lurer tollerne og tilbyr kundene garanti

Syntetiske rusmidler blir stadig lettere å få tak i på Internett, og sendes kjøperne på mer og mer utspekulerte måter.

Narkotika

POSTORDRE: Syntetisk cannabis selges ofte over internett, noe som gjør det vanskelig for politiet å holde oversikt. Den kjemiske narkotikaen kan bestilles over postorde hjemmefra.

Det har vært stor økning i bruk av syntetiske rusmidler i Norge de siste årene, og mange av stoffene blir handlet på Internett.

– Dette er en trend vi ser i store deler av Europa, og det er litt andre grupper enn det tunge rusmiljøet som er kjøpere. På Internett kan jo nesten hvem som helst få tak i stoff, sier spesialkonsulent Randi Vartdal Knoff ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

De har siden våren 2002 utviklet og drevet et system for overvåkning av rustrender. Informasjonen formidles videre til politikere, forskere og fagpersoner, og 2013-tallene viser at trenden med økning i bruk av syntetiske stoffer holder stand.

– Mye dårlig heroin

Vartdal Hoff forteller at bruken av sentralstimulerende stoffer som amfetamin har økt i Bergen de siste årene, mens heroinbruken har flatet ut.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GHB

MINDRE POPULÆRT SOM RUSMIDDEL: Den nye rapporten viser at bruken av GHB går ned.

Foto: Brede Røsjø / NRK

– Det kan skyldes at det har vært mye dårlig herion en periode, sier Vartdal Hoff.

Bergensklinikkene trekker frem LSD som et av de syntetiske stoffene der bruken har økt.

– LSD er et lite brukt rusmiddel i befolkningen generelt, og den økende trenden i Bergen er sannsynligvis en gjenspeiling av et dynamisk bilde av eksperimentering med syntetiske rusmidler i risikomiljøer, skriver Bergensklinikkene i rapporten.

Leveringsgaranti

Tilgjengeligheten av slike stoffer har økt kraftig de siste årene. Mange handler på Internett, noe som gjør at stoffene blir tilgjengelige for andre brukergrupper enn det tradisjonelle rusmiljøet.

– Man trenger ikke lenger oppsøke et rusmiljø, og terskelen for å kjøpe stoff kan bli lavere, sier Vartdal Hoff, som forteller at det blir stadig vanskeligere for dem å overvåke rusbruken.

Det kommer stadig nye typer stoff, og stadig nye navn, og det er vanskelig å holde oversikt.

Randi Vartdal Hoff, Stiftelsen Bergensklinikkene

– Det kommer stadig nye typer stoff, og stadig nye navn, og det er vanskelig å holde oversikt, både for oss og for Tollvesenet, sier hun.

Stoffene sendes gjerne i pakker som er merket med at innholdet ikke skal brukes av mennesker, forteller Vartdal Hoff.

– Og så ser vi at mange tilbyr leveringsgaranti. Hvis stoffet blir beslaglagt, så sender de det på nytt, forteller hun.

Nedgang i GHB-bruk

Bruken av GHB i Bergen var stabil i perioden 2002 til 2007, men fra 2008 til 2013 økte den.

Nå ser trenden ut til å snu, viser rapporten fra Bergensklinikkene. Fra april til september i fjor var det nemlig en nedgang i bruken av GHB, og ingen endring i tilgjengeligheten. For GBL var tendensen stabil.

Stiftelsen Bergensklinikkene hadde samtidig en nedgang i tallet på pasienter som oppga GHB som sitt mest brukte rusmiddel før innleggelse.

– GHB og GBL brukes først og fremst som et festdop blant unge menn fra etablerte rusmiljø. Rusmidlene har ført til overdoser og avhengighet, skriver Bergensklinikkene i rapporten.