Hopp til innhold

Færre sykler til tross for nasjonale mål om dobling

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Et samlet storting ønsker å doble antall syklende, men i stedet blir det stadig færre som sykler her i landet.

Kun fire prosent av oss bruker sykkelen når vi skal til butikken, trening eller jobb. Svenskene bruker sykkelen tre ganger så ofte som oss.

Statsminister Jens Stoltenberg uttalte til NTB i april i år at det er farlig å sykle i flere norske byer, fordi det er lagt for dårlig til rette.

Statsminister Jens Stoltenberg

IVRIG: Statsminister Jens Stoltenberg er selv en ivrig syklist. Her fra sykkeltur ved Sognsvann i april i år.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Syklistenes Landsforening har gjennomgått partiprogrammene til fylkespartiene og gitt programmene karakterer fra 1 til 6. For å finne ut hva de ulike partiene i ditt fylke mener om sykkel og hva slags karakter partiet får, kan du klikke deg inn på kartet over.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 slås det fast at målet er å doble antall syklende. I Klimaforliket (pdf) ble sykkelmålet satt til ti prosent.

Færre sykler

Men nå triller det motsatt vei. I 1992 ble sju prosent av reisene foretatt på sykkel. I 2005 fem prosent og de siste tallene (2009) viser at kun fire prosent av oss velger sykkelen. Det viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (pdf).

Sjekk oversikten over de største byene. I kun en by har antall syklende økt siden 2005. Byen er og blir byen med færrest syklister.

I NRK-journalist Linda Eides dokumentar «Døden bak styret» kan du se hvordan det kan oppleves å sykle i Bergen.

Slik er sykkelandelen i byene, 2005-tall i parentes:

  • Oslo, 5 prosent ( 5 prosent)

  • Bergen, 3 prosent (3 prosent)

  • Trondheim, 8 prosent (9 prosent)

  • Stavanger, 5 prosent (6 prosent)

  • Kristiansand, 9 prosent (7 prosent)

  • Drammen 3 prosent (5 prosent)

– Tallene viser at bruk av sykkelen som transportmiddel i Norge i dag, går svakt nedover. Det er stikk i strid med lokale, regionale og nasjonale mål, sier generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

Rune Njøs i Syklistenes Landsforening

MANGLER: Generalsekretær Rune Njøs i Syklistenes Landsforening vil ikke anbefale syklister å stemme på ett bestemt parti. – Det finnes ikke noe sykkelparti i Norge, sier Njøs.

Foto: NRK

– Mangler helhetlig sykkelpolitikk

– Det er ingen partier som er gjennomgående gode i alle fylker. Alle partiene har fylker hvor de ikke har en sykkelpolitikk i det hele tatt, sier Gjøs.

Frp i Aust-Agder, Høyre i Telemark, Ap i Sør-Trøndelag, Venstre i Hedmark, Senterpartiet i Aust-Agder og Krf i Aust-Agder er blant partiene som får stryk. Høyre i Rogaland, Venstre i Akershus og SV i Hordaland er blant partiene som ligger helt i toppen.

– Vi har sett at det er store forskjeller innad i partiene. Det kan svinge fra toppkarakter til stryk. Høyre i Rogaland er for eksempel det eneste fylkespartiet som får toppkarakter, mens Høyre i Hordaland er nærmere stryk fordi de har få konkrete tiltak i sitt program, sier Gjøs.

Bysykler

BYSYKLER: Flere fylkespartier nevner bysykler som et av flere tiltak for å få flere til å sykle.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

– Vanskelig å nå målet

Tom-Christer Nilsen, fylkesvaraordfører i Hordaland og toppkandidat for fylkespartiet, forklarer de manglende konkrete sykkeltiltakene slik:

– Når det gjelder programmet vårt på samferdsel, så har vi valgt å ikke være så konkrete, fordi det er så mange prosjekter.

Nilsen tror det vil bli hardt å snu utviklingen og nå det nasjonale målet om å få dobbelt så mange til å sykle.
– Det tror jeg vil bli vanskelig og det vil være en utfordring vi må jobbe med på flere plan. Det har både med fysiske forhold å gjøre, men også vær, vind og føreforhold, sier Nilsen.

Gjøs synes det er «nedslående» at ingen partier ser ut til å ha en helhetlig sykkelpolitikk.

Syklister etterlyser handling

Sigrun Stokken

FARLIG: – Flere ganger i uken ser jeg farlige situasjoner hvor biler og syklister må bråbremse, sier syklist Sigrun Stokke i Bergen.

Foto: Kristine Askvik / NRK

Syklister NRK har snakket med i Bergen, synes det bør skje noe med sykkeltilretteleggingen så snart som mulig.

– Hver eneste uke ser jeg flere farlige situasjoner hvor syklister og bilister må bråbremse for at det ikke skal bli kollisjoner. Situasjonene oppstår fordi det ikke er noe helhetlig sykkelnett. På vei til jobb må jeg krysse bilvei fire ganger, sier Sigrun Stokke.

– Det er egentlig ikke noe klart skille mellom fotgjengere og syklister. Jeg synes det er litt svakt at det ikke er bedre tilrettelagt. Jeg synes man bør prioritere sykkel mer enn det man gjør i dag, i hvert fall når man ser på hvor tett med biler det er i trafikken, sier Anders Berntsen.

Anders Berntsen

BLANDET: – Det bør være et mer klart skille mellom fotgjengere og syklister, sier syklist Anders Berntsen i Bergen.

Foto: Kristine Askvik / NRK

Råd til syklende velgere

Rune Gjøs ber fylkespolitikerne ta ansvar.

– Etter forvaltningsreformen har fylkene fått ansvar for en betydelig større del av veiene, og derav også ansvar for tilrettelegging for sykkel. Fylkesting og fylkespartier må bli gjort oppmerksom på at de har store muligheter til å påvirke sykkelforholdene i sitt fylke, sier Gjøs.

Syklistenes Landsforening ber syklister være kritiske før valget og sjekke nøye ut hva partiene står for når det gjelder sykkel.

- Det viktigste fylkene kan gjøre er å satse på et sammenhengende hovednett for sykkel, som folk flest finner det attraktivt å bruke. Det er det viktigste som skal til for å få flere til å sykle i Norge, sier Gjøs.