Krever at staten tar fergeregningen for elbiler

Stadig flere fergeselskap mener elbilene bør betale for transporten slik andre biler gjør. Nå krever Norsk Elbilforening at staten inntil videre bør dekke disse kostnadene.

Krokeide ferjeleie

BØR FORTSATT REISE GRATIS: Norsk Elbilforening mener staten bør ta regningen for elbiler på ferger på mange fylkesveistrekninger. Her legger ferjen til ved Krokeide i Hordaland.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

Elektriske biler har i dag en rekke fordeler fremfor bensin- og dieseldrevne biler. De slipper å betale bompenger, kan lade og parkere gratis og får kjøre i kollektivfelt. Dessuten reiser de altså gratis med norske ferger.

Det har ført til at flere fergeselskaper har krevd kompensasjon for bortfallet av inntekter.

LES OGSÅ: Fergene vil ha elbilkompensasjon

Bekymrede fergeselskaper

Christina Bu

HUN VIL HA STATEN PÅ BANEN: Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening mener sentrale myndigheter må ta regning for elbiler også på ferger på fylkesveier.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nå krever generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening at staten må ta denne utgiften:

– Vi er opptatt av at salget av elbiler skal øke. Nå består rundt 1.5 prosent av den norske bilparken av elbiler. Den andelen mener vi må høyere opp, og derfor er det viktig at slike fordeler består.

Kravet gjelder spesielt for strekninger med mange pendlere. Her har mange av de reisende kjøpt seg elbil, noe som har ført til store tap av inntekter for fergeselskapene. En av disse strekningene går mellom Bergen og Austevoll.

– Vi registrerte at selskapet FosenNamsos Sjø, som driver denne ferjeruten mellom Krokeide og Hufthamar, var ute og fortalte at de er bekymret for inntektstapet de har hatt med økt elbilsalg. Vi har jo forståelse for at det kan være en utfordring, men slik vi ser det er det viktig å bevare denne fordelen noen år til. Derfor mener vi altså at staten må vurdere å ta regningen for elbiler på denne og andre fylkesveistrekninger.

Må betale i Sør-Trøndelag

I dag er det fergene på riksveistrekningene i Norge som i utgangspunktet er gratis. På fergene på fylkesvegstrekningene er det opp til den enkelte fylkeskommune å ta stilling til om elbilene skal ha gratis transport. Foreløpig er det bare innført betaling på fylkesvegstrekninger i Sør-Trøndelag. Det skjedde fra 1. juni i år.

Generalsekretær Christina Bu frykter andre fylkeskommuner skal følge etter Sør-Trøndelag:

– Vi forstår jo at dette kan være fristende når man sitter og ser på budsjetter og har ulike kostnader man skal vurdere, men vi håper jo og tror at også fylkeskommunene ser hvor viktig det er med miljøvennlige biler.

Kraftig økning i elbilsalget

I Hordaland har elbilsalget økt kraftig. I august ble elbil nummer 5.000 registrert i fylket, og Hordaland er nå det fylket med størst vekst i salget av elbiler.

– At ferjeselskapene nå går ut og advarer mot bortfall av inntekter må sees opp mot dette, sier Christina Bu.

Også ellers i landet er salget av elbiler rekordhøyt. Så langt i år er det solgt rundt 13.000 nye elbiler i Norge. Det er om lag 13 prosent av alle nye biler som er registrert. Det norske elbilsalget er helt spesielt. Ingen andre land i verden er i nærheten av et så høyt elbilsalg.

– Det gjør at vi viser vei og inspirerer andre land til å komme etter. Så klimapolitisk er dette kanskje noe av det viktigste Norge gjør for øyeblikket, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

– Ikke noen stor utgift

Bu mener at det nettopp derfor er viktig å holde fast på ordningen med at elbiler reiser gratis med fergene:

– Dette vil i den store sammenheng ikke være den store utgiften for staten. Vi oppnår også store fordeler ved å legge til rette for elbiler. I et litt lengre perspektiv får men besparelser på mange områder. Det er ikke alt som kan regnes i budsjetter og penger.

– På sikt vil forhåpentligvis elbilen bli konkurransedyktig med andre biler. Da vil ikke behovet for slike støtteordninger lenger være til stede. Men foreløpig er vi ikke der, sier Christina Bu.

Det har så langt ikke vært mulig å få kommentarer fra Hordaland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet i saken.

LES OGSÅ: Ønsker å forlenge elbilfordeler frem til 2025

LES OGSÅ: Kommer man seg fra Bergen til Stavanger i en elbil?