– Sjekk båten

Hovudredningssentralen i Sør-Norge oppmodar alle båteigarar om å forsikre seg at båtane ligg trygt når ekstremvêret «Vidar» treff norskekysten i morgon. Vasstanden er venta å vere 70–85 cm over verdiane oppgjevne i tidevasstabellen, og på sitt høgste mellom klokka 09 og 11:30.