– Politiet overtaler rusmisbrukere til å godta bøter

Gatejuristen går til retten mot politiet fordi de mener flere i rusmiljøet har fått bøter de ikke skulle ha. – Vi har ikke problemer med å gjøre feil, svarer politiet.

Jon Henrik Kismul.

GÅR TIL RETTEN: Leder av Gatejuristen, Jon Henrik Kismul, mener politiet overtaler rusmisbrukere til å godta bøter de ikke skulle fått. Nå tar han sakene til retten.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Politiet er harde og overtalende i møte med flere av våre klienter. Vi får høre at de har blitt overtalt av politiet til å godta en bot de ikke skulle hatt, sier leder av Gatejuristen i Bergen, Jon Henrik Kismul.

Gatejuristen

GATEJURISTEN: En frivillig organisasjon som gir gratis rettshjelp til rusmisbrukere over hele landet.

Foto: Sigrid Grøm Bakken

Gatejuristen har vært i kontakt med flere personer fra rusmiljøet i Bergen som sier at de har blitt gitt bøter fra politiet på feil grunnlag.

Dersom politiet ikke trekker tilbake bøtene, vil organisasjonen gå rettens vei.

– Vi har anbefalt våre klienter å ikke vedta bøter. Vi mener at de bortvisningene de har fått, har vært på feil grunnlag, og derfor bør de få prøvd disse for retten, sier Kismul til NRK.

– Politiet trår feil

Leder i Gatejuristen, Jon Henrik Kismul.

BORTVISER FLERE: – Politiet bortviser flere rusmisbrukere nå enn før, sier Jon Henrik Kismul i Gatejuristen.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Gatejuristen er en frivillig organisasjon som gir gratis rettshjelp til folk som har, eller har hatt rusproblemer over hele landet. Foreløpig behandler Gatejuristen i Bergen tre bortvisningssaker.

For ett år siden stengte politiet Nygårdsparken i Bergen. I ettertid har politiet arbeidet aktivt for å hindre et nytt rusmarked i å feste seg i byen.

– Det vi ser er at politiet bortviser stadig flere. Ofte gjør politiet en god jobb, og har helt grei begrunnelse, men av og til trår politiet feil, sier Kismul.

Vi har ikke problem med å gjøre feil, men jeg mener vi er nøyaktige når vi gir ut bøter.

Politiførstebetjent Wenche Helle

Boten for å bryte en bortvising er på inntil 7000 kroner. Kismul mener mange av klientene deres kunne fått medhold dersom de hadde klaget på boten, før de vedtok den.

– Når de vedtar boten, så blir den stående. Da er det for sent å gjøre noe.

– Vi har gjort feil

Wenche Helle

INNRØMMER FEIL: Politiførstebetjent Wenche Helle innrømmer at politiet har gitt ut feilaktige bøter.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Politiet i Bergen erkjenner at det har skjedd tilfeller der de har gjort feilvurderinger.

– Det har vi også gått ut og beklaget. Vi har ikke problem med å gjøre feil, men jeg mener vi er nøyaktige når vi gir ut bøter, sier politiførstebetjent i Hordaland politidistrikt, Wenche Helle.

Hun presiserer at de vurderer hvert enkelt tilfelle før de velger å bøtelegger noen.

– Det er ikke alltid alle er like enige i politiet sine avgjørelser, men en kan være trygg på at hvert enkelt tilfelle blir individuelt vurdert før de blir bøtelagt.