Hopp til innhold

– Politiet er for dårlig i nynorsk

Det er store forskjeller på hvor flinke statlige bedrifter er å bruke nynorsk. Nå får politiet refs fra Språkrådet.

Politiet i Hordaland sine nettsider

Nynorsk på Hordaland politidistrikts nettsider, men i offentlige dokumenter svikter politidistriktet nynorsk-kravet.

Foto: politi.no

Denne uken har Språkrådet første gang lagt styremøtet sitt til Bergen. Statsansatte fra ulike etater er invitert for å dele erfaringer.

Og mens universitets- og høgskolemiljøene gjør jobben sin, svikter politiet. Hordaland politidistrikt er en av institusjonene som er pålagt å bruke nynorsk.

Lomheim

GIR REFS: Språkdirektør Sylfest Lomheim mener det er et lederansvar å overholde nynorsk-kravet.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX
Politidirektør Ingelin Killengren

FÅR REFS: Ingelin Killengren

– Altfor mye skrives på bokmål. De bruker nesten ikke nynorsk i det hele tatt, sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.

LES: Departementene svikter nynorsk

LES OGSÅ: Språkdirektør liker ordet "askefast"

– Vi har et forbedringspotensial

– Jeg må vel innrømme at selv om jeg er nynorskbruker og kommer fra et nynorsk distrikt så er det ikke alltid like lett å bruke nynorsk, sier Olav Valland, administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt.

Politidistriktet er klar over kravet om å bruke nynorsk som målform. Valland sier de jobber daglig med å innskjerpe og utvide bruken.

– Vi har et forbedringspotensial på de fleste områder, også når det gjelder språkbruk, men vi ser at vi får daglig henvendelser fra sentrale myndigheter på bokmål.

Refser departementet

For ifølge Valland ligger problemet hos sentrale myndigheter. Han får støtte fra Lomheim.

– For eksempel foregår ikke korrespondansen med politidirektoratet på nynorsk slik det skal, sier direktøren i Språkrådet.

Derfor tropper Sylfest Lomheim opp hos politidirektør Ingelin Killengren på mandag.

– Jeg skal på møte dit i utgangspunktet og da blir dette et tema, sier han.

– Et lederansvar

– Men hvorfor er det så vanskelig for folk å bruke nynorsk?

– Dette er ikke vanskelig og det er ikke tidkrevende.

Lomheim mener at det er et lederansvar at kravet om nynorsk opprettholdes.

– Det må være en kultur for at de som er pålagt å bruke nynorsk faktisk bruker det, at institusjonen rekrutterer medarbeidere som er i stand til å fylle jobben sin og ikke minst; det krever lederskap.

– Er det vanskelig å motivere de ansatte til å bruke nynorsk?

– Jeg burde sikkert sagt at det er helt uproblematisk, men det er det faktisk ikke. De som er vant med å bruke bokmål, og også kommuniserer med omgivelsene sine på bokmål, har ikke alltid så lett å forstå at vi uansett skal skrive på nynorsk, sier Olav Valland i Hordaland politidistrikt.