– Politidirektoratet blandet seg inn i narkovarselet

Bergenspolitiets varslingsgruppe truet med å trekke seg etter «svært uheldig» innblanding. POD skal også ha bedt politidistriktet endre hele varslingsgruppen, får NRK opplyst.

Kenneth Rastad, Bjørn Inge Aarsand, Ronny Iden

FERSK GRUPPE: Varslingsgruppen til Vest politidistrikt ble opprettet i august i fjor. Her er f.v. Bjørn Inge Aarsand og leder Kenneth Rastad under det konstituerende møtet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

VG skriver tirsdag at Vest politidistrikts varslingsgruppe mener Politidirektoratet (POD) flere ganger blandet seg inn i arbeidet deres med det mye omtalte narkovarselet.

«Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid», skriver gruppens leder, Kenneth Rastad, i en intern rapport.

Han viser til flere telefonsamtaler, e-poster og et brev han fikk fra Politidirektoratet i slutten av september i fjor.

– Dersom Politidirektoratet har blandet seg inn, er det særdeles uheldig, og noe jeg reagerer sterkt på. Hele bakgrunnen for at vi opprettet varslingsgruppen etter Monika-saken, var nettopp å ha en objektiv og habil instans som kunne sikre troverdig behandling, sier Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund Vest, til NRK.

Håndterer selv deler av varselet

Karin Aslaksen, HR-direktør i POD

ROSTE GRUPPEN: – Det er bra at Vest politidistrikt har fått opprettet egen varslingsgruppe, sa PODs avdelingsleder Karin Aslaksen da Vest politidistrikts varslingsgruppe ble opprettet i fjor.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Gruppen ble opprettet i kjølvannet av Monika-saken og etter påpekninger fra Arbeidstilsynet, og mottar varsler fra politiansatte om alt fra mobbing og diskriminering, til korrupsjon og uforsvarlig saksbehandling.

Innholdet i Kenneth Rastads rapport kommer frem en måned etter at Justisdepartementet slo fast at politidirektør Odd Reidar Humlegård ikke er inhabil i saken.

POD har senere i et brev til varslerens advokat Birthe Eriksen opplyst at de selv skal håndtere dokumentasjonsdelen av varselet videre. Det har fått Eriksen til å opprettholde habilitetsinnsigelsen.

Birthe Eriksen

BLE TILBUDT INNSYN: Narkovarslerens advokat Birthe Eriksen hevder klienten ble tilbudt innsyn i varslingsgruppens rapport, men at han så langt ikke har fått se den.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Kan bli nedlagt

PODs avdelingsdirektør Karin Aslaksen sier til VG at de ikke ønsker å kommentere en sak som er under behandling, men at de «oppfatter at dialogen med Vest politidistrikt har vært god i denne saken».

I tråd med politiets nye varslingsregler fra nyttår, ble navnet på varslingsgruppen i Vest endret til «undersøkelsesgruppe». NRK kjenner til at POD har gitt beskjed om at de mener også organiseringen av gruppen må endres.

– Slik vi opplever det, har det ikke vært mottatt ubetinget positivt at vi opprettet den varslingsgruppen. En konsekvens kan jo være at gruppen blir nedlagt. Det vil være svært uheldig. Dette er jo et av de svært få konkrete læringspunktene som har blitt gjort i kjølvannet av Monika-saken, sier Rekdal.

– Har gruppen selv sagt at de vil avvikle arbeidet med bakgrunn i innblandingen fra POD?

– Ja, det er flere momenter som har vært oppe, og jeg har blant annet hørt at gruppen selv har vurdert det, sier Politiets Fellesforbund-lederen.

Kjetil Rekdal Bjørn Inge Aarsand Kenneth Rastad

VARSLINGSGRUPPE: Her hilser lederen for Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal (t.v.) på Bjørn Inge Aarsand, under varslingsgruppens første møte i august i fjor. Til høyre for Aarsand sitter gruppens leder Kenneth Rastad.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Særdeles ubehagelig

Kenneth Rastad skriver i en SMS til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken utover det han skriver i en e-post til VG. Der skriver han at «[n]år det gjelder Politidirektoratet, opplever jeg at vi har en god dialog med utveksling av erfaringer».

Rekdal vil ikke kommentere den tilsynelatende motsetningen mellom Rastads offentlige uttalelse og opplysningene han kommer med i den interne rapporten.

– Hvis aktører går inn og påvirker gruppen sitt arbeid, er det veldig uheldig, og også særdeles spesielt. Det er jo klart at det må oppleves, dersom det er tilfelle, særdeles ubehagelig, sier Rekdal.

Politimester Kaare Songstad sier til NRK at han ikke har planer om å gjøre endringer i varslingsgruppen. Han vil verken kommentere innholdet i rapporten eller dialogen han har hatt med POD etter at han fikk den på sitt bord.