– Nygårdsparken kan bli narkopark igjen

NYGÅRDSPARKEN (NRK): Kommunen har droppet planene om bemannet kafé i Nygårdsparken og ber heller naboene drive kiosk på dugnad. – De skubber ansvaret over på oss, svarer de.

Birgitte Hestad og Anders Skag Thinn

HADDE GLEDET SEG TIL EN RUSFRI PARK: Anders Skage Thinn flyttet til området etter at de narkomane forsvant. Hvis de vender tilbake vil han flytte. Her sammen med leder Birgitte Hestad i Nygårdshøydens Vel.

Foto: Siri Løken / NRK

En kiosk drevet av frivillige er ett av tiltakene kommunen nå vurderer. Det er ikke nok, mener naboene til parken.

– Vi føler at de nå skubber ansvaret over på oss, sier leder av Nygårdshøyden Vel, Birgitte Hestad.

I stedet for kafeen er velforeningen i området spurt om å være med på å drive kiosk på frivillig basis. Det vil føre til at det nye bygget blir stående tomt store deler av uken.

– Kommunen oppfører det jeg vil kalle for en høyrisikobygning. Nærmest en garanti for at man vil få en ansamling av narkomane dersom ikke bygget er i kontinuerlig bruk, sier nabo Anders Skage Thinn.

Tegning av kafé i Nygårdsparken

TEGNING AV KAFÉ OG UTEOMRÅDE: Beboerne ved parken håpet den skulle føre til mer aktivitet i området.

Foto: Siri Løken / NRK

Bergen kommune har fortsatt ikke noen plan for hvordan de skal forhindre at det skjer når parken åpnes for publikum etter å ha blitt rustet opp.

Kommunen forstår bekymringen

Avdelingsleder Rune Hesjedal i Bymiljøetaten skjønner naboenes frykt. Han mener bekymringen kan være høyst reell.

– Derfor er vi nå i dialog med nærmiljøet for å se hvordan vi kan unngå dette. En mulighet er en form for dugnadsdrift, sannsynligvis i helgene. En annen mulighet er å se om det er kommersielle interesser som ønsker å drive kiosken.

En områdekoordinator som skal sørge for aktivitet i parken er også noe av det som diskuteres.

– Når man investerer 25 millioner kroner i dette prosjektet, må det ikke bli slik at man kort tid etterpå ser at dette ikke var pengene verdt, sier Hesjedal.

Rune Hesjedal

SKJØNNER NABOENES FRYKT: Rune Hesjedal i Bergen kommune.

Foto: Siri Løken / NRK

Politiet har tillit til kommunen

Også visepolitimester i Vest politidistrikt, Olav Valland, sier han skjønner naboenes frykt. Han har likevel tillit til at kommunen vil sette i verk tilstrekkelige tiltak for å unngå at rusmisbrukere igjen samles i parken.

– Vi forutsetter at kommunen har en konkret plan for å hindre at området på ny blir overtatt av rusmiljøet.

– Er det tilstrekkelig at man i stor grad baserer seg på frivillighet fra beboerne i området for å få dette til?

– Det høres ut som om det kan være en litt skjør buffer mot at de åpne russcenene igjen blir lokalisert til Nygårdsparken.

Olav Valland

HAR TILLIT TIL KOMMUNEN: Olav Valland er visepolitimester i Vest politidistrikt.

Foto: Mari Stafsnes Osland / NRK

Truer med å flytte

For beboerne i området føles tiden knapp. Anders Skage Thinn flyttet til Nygårdshøyden etter at parken ble bestemt stengt. Blant annet fordi det ble varslet om kafedrift og andre aktiviteter. Dersom ikke kommunen lykkes med å holde området rusfritt blir han ikke boende.

– Hvis dette går galt så vil vi flytte ganske raskt. Da blir det i hvert fall noen færre mennesker til å drive denne kiosken.

Sommer i Nygårdsparken

EN IDYLL: Nygårdsparken er vakker og blir benyttet året rundt. Nå frykter beboerne at de narkomane skal vende tilbake. (Arkivbilde)

Foto: Anette Berentsen / NRK