Bygden har seks innbyggere - nå flytter 7,5 millioner fisk inn

ETNE (NRK): Lille Fjæra innerst i Åkrafjorden håper de på en ny tidsregning når det gigantiske settefiskanlegget bygges.

Lars Håkon Sandvoll

TROR PÅ MULIGHETER: Lars Håkon Sandvoll i Marine Harvest håper det nye anlegget på Fjæra kan få positive ringvirkninger for hele området.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Jeg vil tro dette får enormt å si for lokalsamfunnet. Det var lite igjen av Fjæra da vi begynte her. Nå kommer det rundt 15 arbeidsplasser her, og etableringen vil få store ringvirkninger som gir mange muligheter, sier driftsleder Lars Håkon Sandvoll i Marine Harvest.

Han viser NRK stolt rundt på anlegget som er i ferd med å reise seg i bygden.

Siri Klokkerstuen

GLEDER SEG: Ordfører Siri Klokkerstuen (Ap).

Foto: Tale Hauso / NRK

– Håper unge vil flytte hjem

Marine Harvests nye settefiskanlegg har en prislapp på flere hundre millioner kroner og vil bli et av de mest moderne i Norge. Når det står ferdig i 2017, skal det ha en årlig produksjon på 7,5 millioner sjøklar smolt.

– Dette har vi ventet på i mange år, jubler Else Fjæra, en av de nærmeste naboene.

– I dag er det ingenting igjen her. Det bor kun gamle folk her. Nå håper vi inderlig at dette kan få noen unge til å flytte hjem igjen og slå seg ned her, sier hun.

Optimismen deles av ordfører Siri Klokkerstuen (Ap).

– Vi ser veldig positivt på det som skjer, sier den ferske Etne-ordføreren.

Merker ringvirkningene alt

Hun anslår at det bor mellom ti og femten personer igjen i og rundt bygden, som ligger mellom stupbratte fjell helt innerst i Åkrafjorden. Samtlige er enslige pensjonister.

Selv om Klokkerstuen også håper på økt tilflytting til Fjæra og nærområdet, uttrykker hun aller mest glede over nyetablering i en del av kommunen som ellers er preget av fraflytting og generelt lite næringsaktivitet.

Else Fjæra

HÅPER: Else Fjæra håper yngre vil vurdere å flytte til bygden nå når det blir næringsvirksomhet der.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Det er veldig kjekt at det skjer noe i denne delen av kommunen. Det gir en optimisme, og vi håper at en nå også kan se andre muligheter i dette området, sier ordføreren.

En av dem som allerede har merket de nye tidene, er Per Kjellesvik i Rullestad Aktiv.

– Vi er veldig godt fornøyde med det som skjer på Fjæra. I halvannet år har vi hatt arbeidere derfra boende hos oss, sier Kjellesvik.

Trippelt rømningssikkert

Settefiskanlegget har vært svært omdiskutert og har vært gjenstand for betydelig politisk debatt i kommunen. En av årsakene var frykt for dårligere kår for villaksen. Men nå er både politikere og beboere i området blitt beroliget.

En av årsakene er at Marine Harvest på det nye anlegget bygger et helt nytt resirkuleringsanlegg som bruker vannet på nytt, med kun én prosent nytt vann. Anlegget skal også være trippelt rømningssikkert.

– Her får vi også muligheten til å lage større fisk og dermed korte ned produksjonstiden i sjø, sier Lars Håkon Sandvoll i Marine Harvest.

Fjaera