Hopp til innhold

– Norge er blant verdens 10 mest islamske land

Norge er langt mer islamsk enn Saudi-Arabia og Iran, ifølge noen av verdens fremste Islam-eksperter. De har målt 208 land mot islamske verdier.

17. mai på Karl Johan

NORGE ER ISLAMSK: Norske verdier passer godt overens med grunnverdiene i islam. Derfor scorer Norge høyt på listen over verdens mest 'islamske' land.

Foto: Johnny Syversen / Scanpix

En forskergruppe har sammenlignet 208 land i verden, og rangert landene etter islamske verdier.

I den første utgaven av listen fra 2010, kom Norge på 9. plass, mens Irland, Danmark og Luxembourg tronet øverst.

Muslimske land kommer gjennomgående langt nede på listen, med Saudi-Arabia på 91.plass , Iran som nummer 139 og Pakistan er nummer 145.

Denne indeksen blir nå revurdert, og Norge kommer fortsatt blant de 10 øverste landene. Den oppdaterte listen vil bli det i løpet av året.

– Muslimske land følger ikke Islam

Saudiarabiske soldater

7000 PRINSER: Saudiarabiske soldater på vakt foran plakater av Kong Abdullah (t.v.), kronprins Salman (i midten) og visestatsminister Muqrin (t.h.). Det er anslått at det er omtrent 7000 prinser i den saudiarabiske kongefamilien.

Foto: Fayez Nureldine/Pool / Reuters

Grunnverdiene i Islam handler ikke om sharialover eller en religiøs stat, ifølge Hossein Askari. Professoren fra Iran leder forskergruppen ved George Washington University i USA, som legger fram listen.

Forskergruppen gikk igjennom Koranen og muslimske tekster for å finne hva tekstene sier om Islam sine idealer.

– Vi satte sammen en indeks basert på de aller viktigste verdiene i Islam. Så har vi sett på hvordan verdiene vises igjen i landene, sier Askari.

– Det man raskt legger merke til er at de fleste muslimske landene dessverre ikke har gjort det de skulle ifølge Islam.

Idealer i Islam

– Da vi gikk igjennom tekstene fant vi at et godt styresett er viktig og står svært sentralt i Islam, sier professoren.

Ifølge Islam sine anbefalinger, skal et land ha gode og velfungerende institusjoner. Lederne skal følge samme lovene som innbyggerne. Samfunnet skal være basert på økonomisk og politisk frihet, og måten samfunnet er organisert på skal fremme økonomisk vekst.

Venstre-politiker Abid Q. Raja

TANKEKORS: – Dette er et slag i ansiktet til land som ønsker andre styreformer enn demokrati, sier Abid Raja i Venstre. Demokratiske muslimske land klarer seg bedre, ifølge indeksen, enn land med kongedømmer eller regimer.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det vil si at korrupsjon og utarming av samfunnet ikke er forenlig med Islam.

Ressursene i samfunnet skal komme alle innbyggerne til gode, og innbyggerne skal behandles likt. Ifølge Koranen er undertrykkelse av innbyggerne strengt forbudt.

– Det står faktisk at det er muslimene sin plikt å stå imot undertrykkelse, sier Askari.

– Når du har dette utgangspunktet, finner du at mange av de muslimske landene faktisk ikke styres etter islamske idealer.

– Et tankekors for ekstreme

– Dette burde være et tankekors for norske muslimer, særlig de som er inne på ekstreme tankebaner, sier Abid Raja.

Stortingsrepresentanten for Venstre har en tydelig stemme i samfunnsdebatten om muslimer og minoriteter i Norge. Han sier dette er tanker som ikke har vært helt fremmed for nordmenn i minoritetsmiljøer.

– Likevel er det første gang vi ser det presentert på papiret, og det er helt sikkert sjokkerende for dem som ønsker et muslimsk styre, sier Raja.

I tillegg viser listen at demokratiske muslimske land kommer bedre ut enn muslimske kongedømmer eller regimer.

Tilskuerer til en offentlig henrettelse i Iran

DØDSSTRAFF: I fjor ble 369 personer henrettet i Iran, ifølge iranske myndigheter. Organisasjonen Amnesty regner med at det reelle tallet er langt høyere. Bildet er fra en offentlig henrettelse i fjor.

Foto: Ebrahim Noroozi / Ap

– Mer til felles enn mange tror

De muslimske landene som kommer høyest på lista, er mer demokratiske land. Det er også et viktig poeng ifølge Raja.

– Det viser at demokratiske muslimske land har kommet nærmere målet enn andre styreformer. Det er et slag i fjeset på de islamske statene, som ønsker andre typer regimer, som Iran og Saudi-Arabia.

Politikeren mener Islam sine idealer stemmer godt med idealer i Norge. Han nevner ytringsfrihet og religionsfrihet, likestilling og likhet for loven som grunnleggende islamske verdier.

I tillegg kommer lite korrupsjon, og at hele befolkningen får tilgang på godene i samfunnet.

– Denne listen viser at moderne vestlige demokratier har mye til felles med idealet for islamske styresett. Samtidig vet vi at selv om det er dette Islam står for, er det ikke slik muslimske land fungerer i praksis, sier Raja.

– Muslimer i Norge bør nå være fornøyde med landet de bor i, og ikke radikalisere mot sitt eget land.

Høyest blant oljenasjoner

Forsker Hossein Askari peker også på at Norge har en ting til felles med en rekke muslimske land i Midtøsten, nemlig store oljeressurser.

– Skulle vi bare sett på hvordan landene forvalter oljen sin, ville jeg satt Norge høyest på lista over mest islamske land. Det er fordi ifølge Islam burde oljeressursene komme hele befolkningen til gode, ikke enkeltpersoner eller en elite, sier Askari.

Ordningen med et oljefond er sånn sett i tråd med Islamsk tankegang.