Hopp til innhold

– Mange medarbeidere er berørt, og synes det er tungt og krevende

Politimesteren sier Monika-saken har satt Hordaland politidistrikt i en «veldig spesiell situasjon». Om få uker kommer dommen fra Spesialenheten og Riksadvokaten.

Geir Gudmundsen

– MANGE ER BERØRT: – Vi kan ikke underslå at mange synes arbeidsdagen er tung og krevende, sier politimester Geir Gudmundsen i Hordaland.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

– Monika-saken er den som har vært mest utfordrende i 2014, sa politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen, da han i dag la frem krimstatistikken for politidistriktet.

Jente funnet død i Sund

FUNNET DØD: Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død hjemme av sin mor. Saken ble henlagt. Etter den ble gjenåpnet, er en 32-åring blitt siktet for drap.

Foto: Remi Bøe Presttun / NTB scanpix

LES MER: 200 utsendte utlendinger sto bak 1.800 straffesaker

– Jeg er glad saken er gjenopptatt og blir grundig etterforsket på nytt. Vi må nok erkjenne at tilliten til politiet i Hordaland har blitt svekket. Nå håper vi å løse Monika-saken på en god måte, og vil også jobbe på andre måter for å gjenopprette tilliten.

– Mange medarbeidere er berørt

Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten er ventet å konkludere sine granskinger i saken i løpet av kort tid.

– Det antydes at begge kommer i første halvdel av februar, sier politimesteren, som legger til at han ser frem til å få rapportene.

Vi er i en veldig spesiell situasjon, etter gjenåpningen og varetektsfengslingen.

Politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen

– Vi er i en veldig spesiell situasjon, etter gjenåpningen og varetektsfengslingen, og har vært gjenstand for mye kritikk. Det at vi nå er gjenstand for flere uavhengige prosesser, berører mange medarbeidere, og vi kan ikke underslå at mange synes arbeidsdagen er tung og krevende, sier Gudmundsen.

ALT OM SAKEN: Monika (8) funnet død

Lange og «svært nyttige» samtaler

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

LEDER GRANSKINGEN: Bjørn Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Bjørn Soknes leder gruppen som evaluerer politiet på vegne av Riksadvokaten. Han bekrefter at rapporten deres skal presenteres i første halvdel av neste måned.

– Det viktigste er å se på læringsverdien for politiet av Monika-saken. Det er av generell interesse for hele politiet, sier Soknes.

Gruppen var i Bergen før jul. Der intervjuet de en lang rekke personer i bergenspolitiet, samt bistandsadvokaten til Monikas mor.

– Det har vært lange og svært nyttige samtaler, sier Soknes.

Riksadvokaten: – Avgjørende for befolkningens tillit

Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten sier arbeidet med rapporten er viktig for folks tillit til politiet.

Riksadvokaten er opptatt av at politiet og påtalemyndigheten skal være en lærende organisasjon.

Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten

– Riksadvokaten er opptatt av at politiet og påtalemyndigheten skal være en lærende organisasjon. Å utvise vilje til læring i saker som gir grunn til det, er av avgjørende betydning for å opprettholde befolkningens tillit. Undersøkelsen er derfor et viktig arbeid for oss, sier han.

Etter at gruppens rapport er overlevert Riksadvokaten, vil den bli sendt på høring til politimestrene og statsadvokatembetene.

– Deretter blir det vurdert hvordan eventuelle læringspunkter bør implementeres i politiet og påtalemyndigheten, sier Vigmostad-Olsen.

LES OGSÅ: Flere politifolk har status som mistenkt i Monika-saken