– Det vi ser er en virkelig helseskandale

Norge setter rusmisbrukere på høye medikamentdoser for å holde dem borte fra heroin. Men kontrollen og oppfølgingen svikter. – En helseskandale som fører til dødsfall, mener Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Kenneth Arctander

OVER 2.000 STÅR I KØ: Lar-brukerne får nok medikamenter, men for lite oppfølging, mener Kenneth Arctander i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Foto: Iffit Qureshi

Joachim Bjerkvik

ADVARER: Joachim Bjerkvik, leder for Utekontakten i Bergen, mener det er et paradoks at statlig utdelte medikamenter kan føre unge inn i opiatavhengighet.

Foto: Privat

– Vi har advart mot denne utviklingen i flere år, sier Kenneth Arctander i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio).

Denne uken fortalte NRK om Utekontaktens frykt for at statlig utdelte medikamenter som subutex og metadon er en vei inn i opiatmisbruk for ungdom.

Stadig mer av stoffer som subutex og metadon, som deles ut til de vel 7.000 brukerne av legemiddelassistert rehabilitering (Lar), havner til salgs på det illegale markedet i hele landet.

– Miljøet fungerer ikke, rett og slett, sa rusforsker Edle Ravndal om subutex-lekkasjene fra Lar-brukere i Bergen.

– Det blir gitt for store doser

Kenneth Arctander i Rio har en fortid som rusmisbruker, og ble selv introdusert til opiatmisbruk via medikamenter av typen som deles ut gjennom Lar i dag.

– Det er veldig vanlig at brukerne tar så lite som halvparten av medikamentene de får utlevert, og selger resten. Pengene går ofte til andre stoffer, sier Arctander.

Tidligere var reglene strengere i Lar når det gjaldt blandingsmisbruk. Rio mener de store dosene som deles ut i Norge er en hovedårsak til at mer subutex og metadon havner på det illegale markedet.

Tjenesteapparatet skal legge til rette for tilfriskning, ikke forhindre det.

Kenneth Arctander, Rio

– Når vi begynte med metadon tidlig på 80-tallet, var det en liten gruppe eldre og syke rusmisbrukere som ble gitt høye doser for å få en verdig livssituasjon. Denne høydoseringspraksisen har fortsatt selv om Lar gradvis er blitt myket opp, og flere unge får det, sier Arctander.

Han forteller at det ofte deles ut metadondoser på opp mot 180 milligram i Norge, mens maksimumsdosen i USA for eksempel er halvparten. Det samme forholdet gjelder for dem som får subutex og subuxone, ifølge Rio.

– Det sier seg selv at noe er galt når pasienter fungerer helt fint med å selge halvparten av dosen sin, sier Arctander.

Ikke færre narkotikadødsfall

Kjersti Toppe

KREVER GJENNOMGANG: Kjersti Toppe (Sp) vil ha en full gjennomgang av Lar-ordningen.

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

Nestlederen i helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp), sier medikamentlekkasjene til det illegale markedet ikke kan tolereres, og vil nå kreve full gjennomgang av hvordan Lar-ordningen fungerer.

Toppe viser til den stadig økende andelen overdosedødsfall med metadon. Rio peker også på at den store økningen i antall Lar-brukere de siste ti årene ikke har resultert i færre narkotikadødsfall generelt.

– Allerede i 2011 var det 18 prosent som døde av metadon, og flere som døde av farmakologiske opioider enn av heroin. Når man kan relatere såpass mange dødsfall til legemidler som skrives ut for å redde liv, mener jeg det vi nå ser er en virkelig helseskandale som trenger stor oppmerksomhet, sier Arctander.

– Over 2.000 venter på behandling

Rio jobber for at rusmisbrukere skal få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og individuell tilrettelegging. De mener det i Lar florerer av medikamenter, men skorter på behandlingstilbudet og oppfølgingen.

– Det står over 2.000 rusmisbrukere i kø og venter på behandling. Vi vet også at mange dødsfall skjer etter behandling, og at så mange som åtte av ti brukere rapporterer at de ikke får skikkelig oppfølging. Uten skikkelig ettervern kan behandling være livsfarlig, noe vi har sett mange sørgelige eksempler på, sier Arctander.

Politi i Nygårdsparken

ÅPEN RUSSCENE: Mange Lar-medikamenter havner på det illegale markedet, som her i Nygårdsparken i Bergen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Sammen med tidligere Turboneger-vokalist Hans-Erik Dyvik Husby jobber han for en omorganisering som skal gjøre det enklere og tryggere for Lar-brukere å avslutte medikamentbruken.

– Det sier litt at det i Norge i dag bare finnes tre døgninstitusjoner som har restriksjoner mot bruk av opiater under behandlingen. Mange Lar-pasienter ber om å slutte, men opplever at det ikke blir lagt til rette for det, fordi behandlingsapparatet mener sjansene er små for å lykkes.

Mener behandlingsapparatet kan stå i veien

Rio kaller den manglende viljen til utskriving fra Lar en form for faglig arroganse overfor brukerne.

– Dersom noen ønsker å gjøre konstruktive bedringer i livet sitt, er det tjenesteapparatet sin oppgave å legge til rette for det på en trygg og forsvarlig måte. Ikke forhindre tilfriskning fra avhengighet, sier Arctander.

Han understreker at Rio ikke er prinsipielle motstandere av medikamentbehandling, men mener Lar har utviklet seg på en uheldig måte i Norge.

– Man tok utgangspunkt i en relativt liten pasientpopulasjon, og laget et system uten å kunne forutse utfallet av det. Man skal argumentere rimelig godt for å si at Lar har fungert etter hensikten, sier Arctander.