– Kommunane er ikkje budde

– Storbrannen i Lærdal er eit godt døme på korleis kommunar skal samarbeide med lokalt frivillegvesen, seier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. Men slik er ikkje stoda i dei fleste kommunane. Tre av ti kommunar manglar i Norge manglar varslingsrutinar for frivillige under ekstraordinære hendingar. Berre halvparten øver på hendingar saman med frivillige lag.