Hopp til innhold

– Jeg bekymrer meg for luften hver dag

Luftkvaliteten i de store byene i Norge får stryk. Det er Malén Hansen smertelig klar over.

Malén Hansen

LUKTER BÅL: Malén Hansen bekymrer seg for at luften hun puster inn hver dag på Danmarks plass, skader lungene hennes. – Det lukter også vondt av hår og klær.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

CO₂ i atmosfæren
419.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Dette er luften jeg puster inn hver dag. Og det må jeg jo, vi er jo avhengig av luft. Men jeg er redd for at denne luften skader lungene mine, forteller Malen Hansen.

Hun bor på Danmarks plass i Bergen, et av verstingstedene for farlig luft. Det er her det fryktede giftlokket legger seg på kalde, klare dager, slik det gjorde i helgen .

Luftkvaliteten er så dårlig at EFTA-domstolen i Luxembourg i høst konkluderte med at den bryter med EØS-reglene.

– Lukter bål av alt

I dag kom dommen også fra Riksrevisjonen. Luften i norske byer er for dårlig, og både kommunale og sentrale myndigheter gjør for lite for å etterleve kravene.

Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim og Stavanger hatt gjentatte brudd på forurensningsforskriftens grenseverdi for nitrogendioksid. Riksrevisor Per-Kristian Foss sier det blir vanskeligere for mange å puste, og det vil skape helseproblemer for utsatte grupper.

Hansen merker den dårlige luften når hun kommer hjem fra jobben. Da kjenner hun lukten av bål.

– Det lukter veldig, både av håret og klærne. Jeg har tenkt på å flytte noen ganger, men Danmarks plass er så sentralt i forhold til jobb, sier hun.

– For mange aktører

Det er kommunene som skal sørge for å overvåke luftkvaliteten. De får kritikk i riksrevisjonens rapport for at de ikke alltid setter i verk tiltak dersom grenseverdiene blir for høye.

Samtidig viser undersøkelsen at når kommuner har varslet eller gitt pålegg om tiltak, opplever manglende gjennomslagskraft overfor statlige etater.

Her peker rapporten på noe veldig viktig, mener Sondre Båtstrand (MDG i Bergen). Nemlig at myndighetene har liten mulighet til å instruere og kreve tiltak, og at ansvaret fordeles på for mange forskjellige nivåer.

– Kommunene ønsker tiltak, men så kan Statens vegvesen nekte å innføre dem. Det er manglende fullmakter som er et problem, og at det er for mange aktører involvert, sier Båtstrand.

Bør være strengere

Byutviklingsbyråd i Bergen Anna Elisa Tryti mener staten burde være strengere med kommunene i arbeidet med å sikre god luftkvalitet.

Hun etterlyser kraftigere lut fra riksrevisjonen og strengere grenseverdier.

– De burde bedt samferdselsdepartementet skynde seg å få på plass de nye endringene i lovverket som vi trenger for å få ned utslippene raskere. Vi kan ikke la barn og eldre dø av luftforurensning, sier Tryti til NRK.

Byråden mener byene bør få anledning til å innføre strengere restriksjoner på biltrafikk, for eksempel køprising, som nå blir foreslått i Bergen fra 1. februar.

– Bergen kommune har gjort veldig mye. Vi har satset på kollektivtrafikk og Bybanen. Men vi bør satse enda mer på kollektivtransport og miljøvennlig trafikk fram mot 2020, sier Tryti.