Hopp til innhold

– Innholdet i dette glasset er verdt 35.000 kroner

RÅDAL (NRK): Brenning av restavfall i Bergen kan gi et hypermoderne supermateriale som kan erstatte stål og gjøre batterier mye kraftigere. Samtidig er målet å kutte klimagassutslippene.

Nanokarbon

KARBON-NANOFIBER: Gründerne ønsker å lage supermateriale av CO₂ fra forbrenningsrøyken ved Birs anlegg i Rådalen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Forbrenningsanlegget til Bir leverer i dag fjernvarme til BKK, men er samtidig byens største enkeltutslipp av karbondioksid.

230.000 tonn CO₂ forsvinner hvert år ut gjennom den høye pipen. Det kan det nå bli helt eller delvis slutt på.

Det lille gründerselskapet Bergen Carbon Solutions med tre ansatte skal nå teste ut om de kan bruke klimagassen til å lage et svært ettertraktet, lett og sterkt materiale. Navnet er karbon-nanofiber.

Tappes direkte fra pipen

Administrerende direktør Jan Børge Sagmo viser frem et syltetøyglass med et grått, askelignende pulver.

– Innholdet i dette glasset er verdt rundt 35.000 kroner. Karbon-nanofiber er et produkt som er 100 ganger sterkere enn stål. Det er lettere enn plast. Dessuten leder det strøm bedre enn silisium og kobber. Dette er rett og slett neste generasjon karbonfiber.

Han sier materialet vanligvis produseres med negative miljøkonsekvenser og klimagassutslipp. Bergen Carbon Solutions vil derimot tappe CO₂ direkte fra pipen.

– Da vil produksjonen gi positiv klimaeffekt.

Båter, fly og biler

Han mener materialet vil bli stadig mer etterspurt, særlig når produksjonen kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

Ingrid Hitland og Jan Børge Sagmo

GRØNT SAMARBEID: Ingrid Hitland i Bir Avfallsenergi og Jan Børge Sagmo i Bergen Carbon Solutions.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Materialet kan blant annet brukes til lettere og sterkere båter, fly og biler, og til å gjøre batteriene for transportmidlene mye kraftigere. Maling og medisin er andre bruksområder.

– Mulighetene er uendelige, mener Sagmo.

– Heller bruke enn å lagre

Andre norske anlegg har planer om å samle opp CO₂-utslipp for så å lagre gassen under havoverflaten. I Rådalen er tanken å bruke CO₂ til å lage karbon-nanofiber, ikke bare lagre den.

I renovasjonsselskapet Bir følger man utviklingen og testingen med stor interesse. Et pilotanlegg skal etter planen stå klart for testing innen et halvt år.

– Dersom dette lykkes er mulighetene mange både ved vårt anlegg her i Bergen og andre steder, sier daglig leder Ingrid Hitland i Bir avfallsenergi.

Hun mener en viktig nøkkel i klimakampen er å utnytte CO₂-utslipp som en ressurs, ikke bare se den som et problem som må lagres.

Vil inspirere

Både BKK og Bir har investert flere millioner kroner i gründerselskapet.

Ingrid Hitland og Jan Børge Sagmo

VED FORBRENNINGSOVNEN: Ingrid Hitland i Bir Avfallsenergi og Jan Børge Sagmo i Bergen Carbon Solutions.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Inntil videre vil forsøkene bare fjerne en liten del av CO₂-utslippene fra energianlegget.

– For oss er dette en start. Vi er på første trinn av noe vi håper det skal bli noe stort av.

Sagmo håper å inspirere andre bedrifter til å finne andre måter å bruke CO₂-utslipp på.

– Vi har som mål å bli verdensledende på grønn produksjon av karbon-nanofiber innen 2022. Dette vil skape ny grønn industri til Bergen og Vestlandet.