– Ikkje fare for skadeflaum

Faren for skadeflaum i samband med snøsmeltinga er over for denne gong i Sogn og Fjordane. Det seier regionsjef Brigt Samdal i NVE. På Austlandet skapar snøsmeltinga store problem og det er venta flaumtopp i helga. Her i fylket meiner Samdal at toppen er passert