– Ikke et vinterproblem

Den nyetablerte byluftlisten mener at folk må forstå at luftproblemene i Bergen ikke er et vinterproblem. Nå går de til valg med byluften som fokus i partiprogrammet.

Danmarksplass

Dårlig luft på Danmarksplass.

Foto: Jørgen Eide / NRK

– Vi kan ikke vente på at Bybanen blir ferdig med å gjøre noe, sier listetopp i byluftlisten, Endre Tvinnereim.

En oversikt NRK har utarbeidet viser at det gjennomsnittlige NO2-nivået på Danmarksplass til nå i år har vært høyere enn det som er lovlig.

– Dette må vi gjøre noe med rett etter valget, og det lover vi at vi skal stå i bresjen for, sier Tvinnereim til NRK.

Tre måneder før valget er det de tradisjonelle valgkampsakene som blir trukket frem når NRK spør folk i Bergen hva som er hjertesakene før årets valg.

– Det viser jo at folk har ikke brydd seg så veldigmye om luftkvalitet siden mars og april, sier Tvinnereim.

Byluftlistens mål er å gjøre bergensluften til den viktigste valgkampsaken.I dag vedtar de et program med en rekke radikale forslag.

  • Flytte parkeringsplasser ut av sentrum.
  • Bilens utslepp og tid på døgnet skal avgjøre hvor mye man betaler i bomringen.
  • Barn skal gå i den nærmeste barnehagen for å unngå transport.
  • Forby skipene med høyest utslipp å legge til kai i Bergen.
  • Få fart på flere veiprosjekt, som tverrsambandet mellom Nordhordland og kommunene vest for Bergen og ringvei øst eller modell med tunnel fra Fjøsanger mot Arna.

Når det gjelder tunnelen mener Senterpartiets gruppeleder Ove Sverre Bjørndal i Bergen bystyre at det er overraskende at byluftlisten går inn for å bygge tunnel til Arna.

– Jeg er veldig overrasket over at de foreslår dette, for alle undersøkelser som har vært gjort tilsier at en vil ha en dramatisk økning i trafikk. Folk tar bilen inn til sentrum i stedet for å gjøre som i dag, og parkere bilen i Arna og ta toget siste biten.

Han mener at dette er langt fra et miljøvennlig forslag.
– Det ville være dramatiske konsekvenser for området rundt Danmarksplass, Fjøsanger og sentrum dersom dette blir gjennomført, sier Bjørdal.

Byluftlisten presiserer at deres mål med nye veiprosjekt skal være å få trafikken bort fra sentrale strøk.

- Vi vil ikke at folk skal slutte å ta tog, men pense trafikken bort fra sentrale områder, sier Tvinnereim. Som understreker at en ringvegløsning lenger sør kan være et godt alternativ til tunnel fra Fjøsanger mot Espeland.

Hvilke saker legger du vekt på under årets valg?