– Fristen er umulig

Fikk en dag til å skaffe nødvendig informasjon. Tannpleierne frykter svekket kartlegging av hvor skadelig kvikksølv er for deres yrkesgruppe.

Amalgam varmes opp

Tannpleierne er misfornøyd med at de får en dag til å komme med sine erfaringer med kvikksølv i arbeidet.

Foto: NRK

– Det blir hastverk, og det blir ikke tid til den nødvendige interne diskusjonen. Utfallet kan bli tilfeldig, sier Tor Aasen, som er avdelingsdirektør på yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Torsdag klokken 15.30 kom det en e-post som fikk han til å sperre opp øynene. Budskapet var at alle nødvendige rapporter måtte være helsedirektoratet i hende innen søndag.

Han priser initiativet om å kartlegge nøyaktig hvor farlig kvikksølv har vært for tannpleierne. Men er langt fra fornøyd med den korte fristen.
– Jeg vil sende en anmodning til helsedirektøren om at de må revudere fristen, sier Aasen.

Får ikke tid til å gi gode innspill

Tannpleier Gerd-Bang Johansen er en av de som er invitert til å komme med innspill. Men hun hadde ingen sjanse til å skaffe til veie all ønskelig informasjon.
– For det er jo en utfordring i kvikksølv-saken. Det er for lite forskning fra denne tiden, derfor ønsker vi at vi skal se på annen relevant forskning fra andre virksomheter der arbeiderne har jobbet med kvikksølv. Siden vi får så kort frist, så er det nesten umulig å få tid, sier Bang-Johansen til NRK Hordaland.

Skylder på NAV

Jon Hilmar Iversen i helsedirektoratet sier at de selv har fått en kort frist fra NAV, som har bestilt kartleggingen. Men han mener at det likevel er mer enn god nok tid til å skaffe alle rapporter.
– Hvis man finleser det som står, så er det viktigst å sende inn det som de vet om selv og tror at andre ikke vet om. Så kommer alt sammen tilbake igjen 22. desember, og da kan de se om de har fått det med og om det er noe mer de kan legge til.

Har fått påvist skader
Fikk påvist kvikksølvskader

Tordis Stigen Klausen og Bjørgun Isaksen er to av 40 tidlegare tannlegeassistentar som har fått påvist kvikksølvskadar. I haust avslørte NRK Brennpunkt at NAV avviser alle krav om yrkesskadeerstatning.