– Folk kjøper meir tryggleiksutstyr

– Kundane er meir bevisste på tryggleik når dei kjøper julegåver, seier Randi Ysland, butikksjef ved Erdal Sport i Førde. Kvar einskild av oss handlar i snitt for 11.120 kroner i desember i år. Det er 300 kroner meir enn i fjor, viser tal frå Virke. – Det er ikkje berre det at kundane har meir pengar, men dei kjøper meir kvalitet, som varar lengre, seier ho.

- Kundane er blitt meir bevisste på tryggleik når dei kjøper julegåver. Stadig fleire kjøper hjelmar, skredsøkjarar og ryggskinner, seier Randi Ysland, butikksjef ved Erdal Sport i Førde.