Hopp til innhold

– En veldig uvanlig drapssak

Drapet på Hilda Feste (98) er svært spesielt i norsk sammenheng. – Seksualdrap på eldre er både uvanlig og et tabu-tema, sier voldsforskere.

Gamleheimshagen

Politiet står fremdeles uten mistenkte etter drapet på Hilda Feste (98), her i omsorgsboligene i Os sentrum. Voldsforskere kaller saken helt spesiell i norsk sammenheng.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Drapssaken på Os utmerker seg i norsk sammenheng, sier Ole Kristian Hjemdal, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.

– Uvanlig om offeret ikke kjente gjerningsmann

98 år gamle Hilda Feste ble funnet drept i sin egen leilighet av en hjemmesykepleier mandag kveld. I dag ble det kjent at politiet mener 98-åringen ble utsatt for et grovt seksuelt overgrep da hun ble drept, og at de nå jakter en seksualforbryter.

Hilda Feste

98 år gamle Hilda Feste ble funnet drept i sin egen leilighet.

Foto: Oddmund Lunde

– Eldre er de minst voldsutsatte i samfunnet vårt, og et seksualdrap på en 98 år gammel kvinne er en veldig uvanlig type sak, sier Hjemdal.

Politiet står så langt uten mistenkte i saken, etter at en siktet 42 år gammel mann ble sjekket ut av saken tirsdag.

Vold eller overgrep mot eldre skjer som regel fra personer som kjenner offeret godt, viser tidligere forskning.

– Om gjerningsmannen ikke kjenner offeret fra før, er det svært ulikt i slike saker. Vanligvis kan det knyttes til personer i nær relasjon til offeret, sier Hjemdal.

Trolig eldste drapsoffer noensinne

I jakten på gjerningsmannen har politiet med andre ord få lignende saker fra tidligere å støtte seg til. Hilda Feste (98) er trolig også det eldste drapsofferet noensinne i Norge. Kripos sine elektroniske registre har ingen eldre drapsoffer i sine registre, som går tilbake til 1990.

Det er også lite forskning på drap og seksuelle overgrep mot eldre. Disse typene sakene er ofte tabubelagte, forteller voldsforskeren.

– Om det er et seksualdrap er det i tillegg til å være veldig uvanlig, også et tema som er et stort tabu. Det har tidligere vært veldig vanskelig å få fokus, forskning og kunnskap på dette, fordi det er så tabubelagt.

Drap i Os

Drapsalarmen gikk sent mandag kveld i Os sentrum, her i omsorgsboligene på Gamleheimshagen.

Foto: Remi Presttun / Scanpix

Han får støtte fra Venke Johansen, voldsforsker og leder for ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest.

Hun trekker frem at mange eldre ikke tør å melde fra om overgrep, det være seg fysiske eller seksuelle, nettopp fordi gjerningsmannen ofte er et familiemedlem eller en nær bekjent.

– Overgrep mot eldre skjer i større grad enn man tror. Men det er stort tabu og store mørketall, fordi mange ikke tør å stå frem og det er ofte svært ydmykende å bli utsatt for noe slikt, sier hun.

Venke Johansen

Venke Johansen, leder for ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest.

Foto: RVTS
Hemdal

Ole Kristian Hjemdal, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.

– Ikke hørt om en slik sak tidligere

Grove voldssaker skjer ifølge Johansen som regel i sammenheng med ran eller innbrudd, der gjerningsmannen angriper offeret.

– Om en så gammel kvinne blir utsatt for overgrep og drept, er det en sak jeg ikke har hørt om tidligere.

Voldsforskerne tror det strider mot folk flest sin oppfatning at også eldre kan bli utsatt for seksuelle overgrep.

– Dette vitner jo om at det ligger en meget spesiell drift hos gjerningsmannen. Vi er ikke vant til å tenke at eldre utsettes for overgrep, på samme måte som yngre kvinner og menn, sier Johansen.

– Jeg tror tabuet har sammenheng med at det strider så sterkt mot vårt syn på eldre, og at noen kan se på på dem som seksuelle objekter, sier Hjemdal.

Privatetterforsker Finn Abrahamsen mener de grove voldshandlingene kan gi en pekepinn på hvem gjerningsmannen er.

– Massiv vold mot en 98 år gammel kvinne er så ekstremt at det kan gi indikasjoner på hva slags type person det er. De som skiller seg ut er mentalt ustabile personer på grunn av rus eller sykdom, eller noen som nærer et voldsomt hat til offeret, sier Abrahamsen til Bergens Tidende.