– Drevland-vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen

Juseksperter mener statsadvokaten er troverdig etter den lange sakshandlingstiden i Drevland-saken. – Skuffende, mener imidlertid korrupsjonsekspert.

Cruisedåpsaken

Skipsreder Torstein Hagen og tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland, her fotografert foran Viking Star, 15. mai 2015. I forbindelse med 17. mai-feiringen det året skulle Viking Star bli døpt i Vågen, som ble starten på korrupsjonssaken rundt Drevland.

Foto: Ask, Eirik / NTB scanpix

I korrupsjonssaken mot Trude Drevland henla først statsadvokaten saken etter én dags etterforskning. Deretter begynte politiet på nytt å etterforske den tidligere bergensordføreren, og mente i sin innstilling til statsadvokaten at Drevland burde tiltales. I dag kom nyheten – etter et år og tre måneder – om at saken henlegges på bevisets stilling.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jon Petter Rui, tror at henleggelsen er helt riktig.

– Saksgangen her at den første henleggelsen var uakseptabel. Nå har påtalemyndigheten brukt veldig mye tid på å ta stilling i saken, og vi må kunne slå oss til ro med at denne henleggelsen er riktig.

– Har du tillit til påtalemyndigheten?

– Ja. I utgangspunktet skal jo påtalemyndigheten etterforske grundig. Jeg har tillit til at de har gjort det nå. Vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen, sett i lys av oppmerksomheten rundt saken, at de behandlet den så kort første gang og den tiden som har gått med nå. Det viser også hvor kompleks slik korrupsjonsetterforskning er, sier Rui.

Jon Petter Rui

HAR TILLIT: Jusprofessor Jon Petter Rui ved UiB sier at han har tillit til at statsadvokaten har gjort en grundig vurdering av saken.

Foto: Universitetet i Bergen

Organisasjonen Transparency Norge arbeider mot korrupsjon. De ser positivt på frifinnelsen i dag.

– Statsadvokaten har vel gode grunner til å komme til en slik konklusjon. Saken er vurdert så grundig som den skal, og jeg har tillit til statsadvokatens vurdering, sier seniorrådgiver Tor Dølvik i Transparency Norge.

– Skuffende

Korrupsjonsekspert Petter Gottschalk ved BI er derimot ikke fornøyd med henleggelsen.

– Jeg synes det er skuffende. Jeg mener at statsadvokaten burde tatt ut tiltale ut fra saken slik jeg kjenner den i media, sier han.

Han påpeker at saken er henlagt på bevisets stilling og ikke på at straffbart forhold ikke er bevist.

– Det er en nyanseforskjell. Henleggelse på bevisets stilling er hakket verre for Drevland. Det virker som at påtalemyndigheten hadde lyst å ta ut tiltale, men ikke regnet med domfellelse, så da gjorde de ikke det. Det er jo jobben deres. Etter mange nederlag for statsadvokaten i hvitsnippssaker, mener jeg at det er opplagt at påtalemyndigheten kvier seg for å tiltale flere, sier han og viser til sakene rundt frifinnelsene av Berge Gerdt Larsen og tre av fire tidligere medlemmer i konsernledelsen i Yara.