– Drevland kommer med spark og stikk, og viser liten evne til selvrefleksjon

Bergens Tidende reagerer sterkt på at Trude Drevland kaller journalistene deres «fullstendig mentalt fraværende». Flere stusser over eks-ordførerens sterke ordbruk.

Trude Drevland boklansering

– ET FORSVARSSKRIFT: Trude Drevland angriper mange, og spesielt media, i boken hun lanserte torsdag. – Boken blir et angrep på politiet, pressen og personer som ikke har støttet henne tilstrekkelig. Det blir et forsvarsskrift. Og det kan jeg forstå, på det personlige plan, sier Jan Stian Vold, nyhetsredaktør i Bergens Tidende.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Pressen skal brukes så lenge det er hold og fornuft i det, skriver tidligere bergensordfører Trude Drevland i boken «Litt privat», som hun torsdag lanserte i Aschehougs lokaler i Oslo.

Men den betraktningen stammer fra hennes tidligere liv som politiker. Etter at cruisedåp-saken sprakk, har Drevland fått et helt annet forhold til media.

Det kommer med all tydelighet frem i «Litt privat». Drevland skriver at avisene i Bergen gjorde henne «kvalm og uvel», og kaller enkelte journalister «åpenbart fullstendig mentalt fraværende».

– Jeg har blitt en brikke for å skaffe noen en journalistpris. Men hva hjelper det om de vinner når de samtidig har solgt sjelen sin, spør den tidligere ordføreren i boken.

– Forstår at hun opplever det som en enorm belastning

Jan Stian Vold

Jan Stian Vold, nyhetsredaktør i Bergens Tidende.

Foto: Jan M. Lillebø / Jan M. Lillebø

Verken politiet i Bergen eller Bergen Høyre, som også omtales i lite flatterende ordelag, har så langt ønsket å la seg intervjue om Drevlands bok.

Det ser Bergens Tidende seg nødt til å gjøre, etter det nyhetsredaktør Jan Stian Vold sier de oppfatter som et direkte angrep fra Drevland på dem.

– Hun går direkte til angrep på pressen, og på BT, sier Vold, etter å ha lest deler av boken og mediedekningen av den.

At Drevland vier mediekritikk stor plass, illustreres av at Bergens Tidende er nevnt hele 30 ganger i boken. Bergensavisen er nevnt ni ganger, NRK fire og VG to.

– Det at Trude Drevland opplever denne saken som en enorm belastning, har BT selvsagt stor forståelse for. Og det at hun tydeligvis har behov for å komme med det vi opplever som spark og stikk til BT og andre medier, ser vi i lys av det, sier Vold.

– Kritikken virker ullen og uforløst

Drevland skriver at hun «vekslet mellom å være dypt fortvilet og fly forbannet» over at mediene gikk ut med informasjon i politisaken før hun selv hadde fått den.

I en skriftlig uttalelse sier Vest politidistrikt at etterforskningsledelsen var nøye med å informere Drevlands advokat før de snakket med journalister, og at politiet ikke har hatt «noe ønske om eller noe å tjene på lekkasjer til nyhetsredaksjoner».

Drevland mener også media har fremstilt fakta feil og laget unødvendig mange saker om samme tema om henne.

Drevland har stått i en veldig tung situasjon. Men det var også noe lokalpressen tok veldig på alvor.

Sigvald Sveinbjørnsson, redaktør i Bergensavisen

Bergens Tidende skrev at Drevland valgte å avbestille gratiscruiset hun fikk først etter at pressen omtalte det, noe hun kaller en grov faktafeil. Det avviser Vold. Han påpeker at BT startet sin dekning av saken en uke før Drevland avlyste cruiset.

Utover denne påstanden, inneholder ikke boken særlig konkrete eksempler på faktafeil.

– Kritikken virker ullen og uforløst. Vi er beskyldt for ikke å forholde oss til fakta, uten at Trude Drevland er veldig konkret på det, sier nyhetsredaktør Vold.

– Relevant, nødvendig, riktig og viktig journalistikk

Bergens Tidende har fått flere priser for sitt arbeid med saken.

Vold sier BT oppfatter at Drevlands utspill om journalistpriser og karakteristikken av «fullstendig mentalt fraværende» journalister er myntet på dem.

– De formuleringene får stå for hennes regning. Journalistene hun omtaler her, er solide folk som har gjort en god og nødvendig jobb i en vanskelig sak. At vi får en journalistpris, er noe som kommer i etterkant, som resultat av arbeidet til en fri og uavhengig jury, sier Vold.

Han sier det ikke er noe i boken som gjør ham mindre trygg på at Bergens Tidende, Bergensavisen og andre medier har bedrevet relevant, nødvendig, riktig og viktig journalistikk i saken.

Trude Drevland gir torsdag ut sin egen bok hvor hun skriver om korrupsjonssiktelsen og kommer med kraftig kritikk av Bergen Høyre, media og politiet.

BOKLANSERING: Trude Drevland forteller om sin nye bok.

– Det er et forsvarsskrift

Drevland hevder flere artikler har blitt publisert uten at det har vært vesentlig utvikling i saken, og mange i Bergen har også støttet henne i at pressen i flere tilfeller har skapt «storm i et vannglass».

Vold mener tvert imot mediene har vært ekstra varsomme grunnet belastningen på Drevland.

Mediene har stilt helt legitime spørsmål.

Jan Ove Årsæther, nyhetsredaktør i TV 2

– I denne typen saker gjør vi nøye vurderinger, og er ekstra påpasselige med formuleringer, bildebruk og så videre, fordi det kan være en enorm belastning for dem som er involvert. Samtidig er det en viktig jobb for media å undersøke hvordan maktpersoner skjøtter sine verv. Sakens utvikling, der flere personer nå er siktet, har også vist at det var nødvendig at BT gikk inn og gjorde journalistikk.

I boken skriver Drevland at hun har god samvittighet for alt hun gjorde i saken. BTs nyhetsredaktør oppfatter «Litt privat» som et forsvarsskrift.

– Det jeg kanskje savner litt i boken, er evnen til selvrefleksjon og betraktninger rundt alvoret i saken, ordførerembetet og de strafferettslige følgene. Boken blir et angrep på politiet, pressen og personer som ikke har støttet henne tilstrekkelig. Det blir et forsvarsskrift. Og det kan jeg forstå, på det personlige plan, understreker Vold.

Bergensavisen: – Kjenner oss overhodet ikke igjen

Sigvald Sveinbjørnsson

Sigvald Sveinbjørnsson, redaktør i Bergensavisen.

Bergensavisen-redaktør Sigvald Sveinbjørnsson jobbet som kommentator i Bergens Tidende da cruisedåp-saken ble rullet opp i media, og var ikke direkte involvert i arbeidet med den.

Han har ikke fått lest boken, men svarer slik når han får Drevlands påstander referert:

– Denne retorikken kjenner jeg igjen fra tidligere saker der folk har følt seg urettferdig behandlet av mediene, sier Sveinbjørnsson.

Han kjenner seg imidlertid ikke igjen i Drevlands karakteristikker av journalister.

– Jeg mener den jobben mediene i Bergen gjorde var veldig viktig, for å få frem en alvorlig sak. Så har jeg respekt for at det kan føles slik, for Drevland har stått i en veldig tung situasjon. Men det var også noe lokalpressen tok veldig på alvor. Saken ble veldig mye diskutert, og det ble gjort vurderinger av hva man skulle skrive, hvordan det skulle skrive det og hva som kunne nedtones, sier Sveinbjørnsson.

Jan Ove Årsæther

Jan Ove Årsæther, nyhets- og sportsredaktør i TV 2.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

TV 2: – Media har stilt helt legitime spørsmål

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 sier han ikke kan se at mediene har gjort noen overtramp mot Drevland.

– Rent overordnet vil jeg si at en person som i så stor grad har søkt offentligheten, også i stor grad må tåle offentlighet i saker som ikke er udelt positive. Spesielt når det er snakk om offentlige midler og en offentlig rolle – da må en forvente at det blir et medietrykk fordi dette har offentlighetens interesse. Så må jo mediene følge sitt etiske og pressejuridiske regelverk, sier Årsæther.

– Er det blitt gjort i denne saken?

– Jeg har ikke registrert at det har vært begått store overtramp. Jeg opplever saken som ganske åpent fremstilt, og at mediene har stilt helt legitime spørsmål, sier han.

Årsæther mener i likhet med Jan Stian Vold i Bergens Tidende at kritikken fra Drevland fremstår som lite konkret.

– Hvis hun mener det er gjort mange feil, vil jeg oppfordre henne til å prøve saken for PFU, sier han.

NRK: – Vi har dekket saken nøkternt

Vigdis Holmaas i NRK

Vigdis Holmaas, fungerende distriktsredaktør i NRK Hordaland.

Foto: Marit Hommedal

NRK Hordalands fungerende distriktsredaktør Vigdis Holmaas mener NRK har hatt en nøktern dekning av Drevland-saken.

– Vi har over tid laget mange saker, både positive og negative, om ordførerne i Bergen, og har selvsagt fulgt denne saken tett fordi Drevland var den offentlige personen hun var når denne alvorlige saken kom opp. Så har vi vært bevisste på å dekke alle sider av saken, vel vitende om at også en offentlig person ikke er skyldig så lenge hun ikke er dømt, sier Holmaas.

Hun mener bergensmediene har forholdt seg til saken som de skal gjøre når det dukker opp en sak av en slik alvorlighetsgrad mot en ordfører.

– Det er helt å forvente at det blir stor dekning av en sak som angår ordføreren i Bergen. Det er akkurat dette som er mediene sitt viktigste oppdrag i samfunnet; å få ut mest mulig informasjon slik at folk kan gjøre seg opp en mening selv, sier Holmaas.

Tidslinje: Dette har skjedd i saken:

Laster innhold, vennligst vent..