Hopp til innhold

– Dette er en dom over rødgrønn miljøpolitikk

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kaller EFTA-dommen over luftkvaliteten i Norge en dom over rødgrønn miljøpolitikk.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft synes ikke dommen er overraskende.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Det ble i dag kjent at EFTA – domstolen i Luxembourg har kommet fram til at luftkvaliteten i Norge er så dårlig at den bryter med EØS-reglene.

Klima- og miljøministeren peker nå på de rødgrønne sin rolle.

– Norge har tidligere erkjent at luftkvaliteten i flere kommuner i perioden 2009–2012 var i strid med EØS-reglene, og dommen er slik sett ikke overraskende. Det er en dom over rødgrønn miljøpolitikk.

Hun viser til at ting har blitt bedre.

– Samtidig viktig å understreke at luftkvaliteten i Norge har bedret seg de siste årene. I 2014 var det ingen norske byer som hadde overskridelser av svevestøv. Det var bare Oslo og Bergen som hadde overskridelser av NO2.

– Må slutte å somle

SV-leder Audun Lysbakken kalte i dag dommen for et alvorlig varsku til politikerne i Oslo og Bergen, og en «marsjordre til regjeringen om å slutte å somle».

– Norge kan ikke føre en politikk som gjør folk syke, sa han.

Audun Lysbakken

Leder i SV, Audun Lysbakken.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Sundtoft sier nå at regjeringen er godt i gang med arbeidet for å bedre forholdene.

– Det arbeides aktivt både nasjonalt og i byene for å sørge for at grenseverdiene overholdes. Miljødirektoratet har de siste årene fulgt opp kommunene tettere.

Hun forteller at de har opprettet et program gjennom ENOVA som kan gi investeringstilskudd til landstrøm for skip ved kai

– Landstrøm er et effektivt tiltak for å få ned både lokal forurensning og globale utslipp.

– Regjeringen har i tillegg satt i gang et lovarbeid hvor vi ser flere mulige tiltak som lavutslippssoner, krav om lav- eller nullutslipp i drosjenæringen, miljødifferensiering gjennom Autopass-systemet og enklere regler for bompenger og køprising i by.

Bergen forurensing luftkvalitet

FORURENSING: I Bergen har giftlokket over byen vært et problem i flere år.

Foto: Pål Bentdal

Ja til køprising i Bergen

– Bergen kommune har søkt om å få innføre tidsdifferensiering i bompengeringen i Bergen. Jeg kan nå varsle at regjeringen vil foreslå for Stortinget å si ja til søknaden.

Sundtoft sier regjeringen også vil fremme forslag om å senke grenseverdiene for svevestøv.

– Et slikt forslag vil bidra til at det er enklere å overholde EUs krav, idet de norske kravene blir strengere enn i EU. Strengere grenseverdier vil også bidra til å bedre den lokale luftkvaliteten.