– Det er menneskelig å feile

Konstituert politimester John Reidar Nilsen beklaget overfor varsleren Robin Schaefer og Monikas mor under en pressekonferanse torsdag. Nilsen vil nå etablere en ekstern enhet som skal behandle varslingssaker.

Den konstituerte politimesteren i Hordaland har bedt Spesialenheten for politisaker vurdere om det er grunn til å etterforskere varslersaken.

ROM FOR Å FEILE: – Det er menneskelig å feile og det er viktig at vi har en kultur der det er rom for å feile, sa John Reidar Nilsen under en pressekonferanse i dag.

Advokatfirmaet Wiersholms rapport om behandlingen av varslere i Hordaland politidistrikt er den tredje vurderingen i kjølvannet av Monika-saken.

Etter å ha fått kritikk av advokatfirmaet, riksadvokaten og Spesialenheten for politisaker, beklager konstituert politimester John Reidar Nilsen politidistriktets håndtering av saken.

– Monika-saken har vært en stor belastning for mange. Spesielt vanskelig har det vært for Monikas pårørende, Robin og andre ansatte i politidistriktet. Saken har også berørt befolkningen, sa konstituert politimester i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen, under en pressekonferanse torsdag.

– Etterforskningen og granskingen har pekt på hendelser jeg skulle ønske hadde vært annerledes. Jeg vil gi min dypeste beklagelse spesielt til Monikas mor.

– Vi må lytte til kollegaer

Robin Schaefer

VARSLET: Robin Schaefer er politietterforskeren som ved en tilfeldighet oppdaget grove feil og mangler ved etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Foto: Helge Skodvin / Vigmostad og Bjørke forlag

Wiersholm-rapporten konkluderer med at politimannen Robin Schaefer varslet forsvarlig om feil i etterforskningen, og at arbeidsgiveren hans brøt arbeidsmiljøloven i håndteringen av ham som varsler.

Nilsen innrømmet at rutinene for varslingssaker ikke er godt nok innarbeidet i politidistriktet. De vil nå gjennomgå deres praksis i forhold til å håndtere slike saker.

– Vi må lære av feil som er begått og lytte til kollegaer som kommer i ærlig hensikt for å orientere om behov for forbedring. Alle henvendelser må behandles på en god måte, og vi må anerkjenne varsleren, sa Nilsen

Det er av avgjørende betydning at vi har takhøyde for kritikk. Alle medarbeidere skal oppleve god ytringskultur.

– Vi kommer til å feile

Monika i Bergen

BLE DREPT: Monika Sviglinskaja (8) ble drept. Politiet i Hordaland henla først saken som selvmord.

Foto: Privat / NTB scanpix

Hordaland politidistrikt vil nå se på muligheten for å etablere en egen ekstern enhet som skal stå for faktainnsamling i tilknytning til varslingssaker.

– En egen enhet er etter min vurdering en nødvendig forutsetning for å gi varslingsinstituttet gode kår.

Nilsen sa under pressekonferansen at de i fremtiden også kommer til å gjøre feil.

– Også i fremtiden vil det vil bli begått feil i Hordaland politidistrikt. Det er menneskelig å feile og det er viktig at vi har en kultur der det er rom for å feile.