– Det er livsfarlig å gå og sykle her

GRIMESVINGENE (NRK): Juttas barn må ringe moren når de har krysset veien, slik at hun vet at de er trygge. Én gang vil trafikken forsvinne, men ingen vet når.

Jutta Dierkes i Grimesvingene

ÉN DAG BLIR DET TRYGT: Beboerne langs Grimesvingene mellom Arna og Fana i Bergen har ventet lenge på tryggere vei. Denne uken kom det i utgangspunktet godt nytt fra Statens vegvesen, men en ny trafikkhverdag er trolig langt frem for Jutta Dierkes og naboene.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Forsiktig!

Jutta Dierkes har tatt med NRK for å vise barnas skolevei. Langs den gjelder det å være årvåken. Intervjuet må avbrytes når lufttrykket fra et nærgående vogntog får Dierkes ut av balanse.

Dierkes og familien bor langs Grimesvingene mellom Arna og Fana i Bergen. Veistrekningen binder sammen E16 fra øst og E39 mot sør, og er svært trafikkert. Fortau finnes ikke.

– Jeg synes det er ganske ille. Man kan verke gå eller sykle her. Det er livsfarlig, mener Dierkes.

Og slik vil det forbli i overskuelig fremtid.

Grimesvingene

TETT TRAFIKK: Med en gang to vogntog, to busser, eller en buss og et vogntog møtes i Grimesvingene, blir det kø. Veien er så smal flere steder at det er umulig å gå langs kanten uten umiddelbar fare for å bli påkjørt.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Kan bli lokalvei

Tidligere denne uken fikk Dierkes og de andre beboerne langs den 1,5 kilometer lange smale og svingete fylkesveistrekningen det de trodde var godt nytt fra Statens vegvesen.

Olav Lofthus

Olav Lofthus, prosjektsekretær i Statens vegvesen.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Vegvesenet foreslår nemlig at den nye E39 langs vestlandskysten skal gå gjennom fjellet fra Arna til Fjøsanger i Bergen.

– Da vil Grimesvingene få en lokalveifunksjon, med helt andre forhold, uten tungtrafikk, sier Olav Lofthus, prosjektsekretær i Statens vegvesen.

Men selv om Vegvesenets forslag skulle bli vedtatt, vil det være svært langt frem.

Prosjektet er et stykke nede på prioriteringslisten, og Vegvesenet vil dessuten utbedre E16 mellom Arna og Vågsbotn før de begynner på tunnelen bak Grimesvingene.

– Hørt om forandring i 30 år

Kart over E39

NY VEI: Den nye veien vil blant annet medføre at trafikken mellom Arna og Nesttun ikke trenger å kjøre gjennom Grimesvingene.

Foto: NRK

– Dette er et veldig komplekst prosjekt, og vi snakker gjerne om 20 milliarder hvis alt skal utbygges. Derfor har vi også lagt til rette for at dette kan bygges trinnvis, sa regionveisjef Helge Eidsnes til NRK tidligere denne uken.

Flere naboer irriterer seg over veien, men har begynt å bli vant til de 10.000 passeringene av tungtrafikk og pendlere hvert døgn.

– Jeg har hørt i over 30 år at det skal bli forandring her, uten at det har blitt det, sier Terje Arnesen.

Om det ikke går nye 30 år før det skjer noe, så kan det bli langt frem. Vegvesenet har nemlig ingen planer om opprusting av strekningen, og med en ny E39 på trappene, tyder ingenting på at noe skjer før trafikken får en annen vei å kjøre.

Jutta Dierkes

BEKYMRET FOR BARNA: Når det er trygt å krysse veien, går de 10 og 12 år gamle barna til Jutta Dierkes neppe på skolen lengre. – Da er de nok voksne, sier Dierkes.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Må ringe når de har krysset veien

Jutta Dierkes har to barn på 10 og 12 år, som må krysse veien for å komme til busstoppet der skolebussen går.

– De må ringe meg med en gang de har kommet hjem fra skolen, så jeg vet at de er trygge, forteller hun.

Når det er trygt å krysse veien, går barna neppe på skolen lengre.

– Det går nok en del år før første salve går. Det tror jeg vi må være ærlige på, sier Olav Lofthus i Vegvesenet.