– Det er for få slike saker

– Saken er enestående fordi politiet har kviet seg for å ta tak i politikere, sier professor Petter Gottschalk om siktelsen mot ordfører Trude Drevland og får støtte av andre korrupsjonsseksperter.

Trude Drevland og Viking Star

Cruiseskipet «Viking Star» ble døpt av Trude Drevland (innfelt) 17. mai i år.

Foto: VIKING CRUISES/MARIT HOMMEDAL / AP/NTB SCANPIX

Sentralt i saken mot Trude Drevland er at hun skal ha mottatt reiser og andre goder i forbindelse med at hun var gudmor da cruiseskipet «Viking Star» ble døpt i en storstilt seremoni på Bryggen i Bergen 17. mai 2015.

– Det har vært skipsdåpssaker før, der kjente politikere har fått voldsomme dåpsgaver. Der har politiet sagt at det får det politiske miljøet selv ordne opp i, sier Petter Gottschalk til NRK.

Han viser blant annet til at da Liv Signe Navarsete var statsråd fikk hun en voldsom gave etter å ha døpt et skip.

– Da konkluderte Økokrim med at det ikke var en politisak, sier Gottschalk.

Jeg kan ikke vurdere skyld i dette, men syns det er bra at saken nå tas alvorlig fordi den handler om hva slags bakkekontakt våre folkevalgte må forventes å ha.

Korrupsjonsekspert og førsteamanuensis ved Norges Handelhøyskole, Tina Søreide / NRK

Første gang en ordfører er siktet

Ivar T. Henriksen

Tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen ble til slutt stoppet og endte opp i fengsel.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Korrupsjon er ikke vanlig i Norge, men det har vært noen få store korrupsjonssaker i de siste årene. Det er særlig i tre saker det er gitt lange fengselsstraffer:

Felles for de tre sakene er at det dreier seg om kommunalt ansatte, ikke om folkevalgte.

At folkevalgte dømmes for korrupsjon er ekstremt uvanlig i Norge, ifølge spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge.

– Jeg tror det er første gang siden korrupsjonsbestemmelsene kom inn i norsk straffelov i 2003, at en ordfører er siktet for grov korrupsjon, sier Dølvik til NRK.

Han legger til at dersom Drevland skulle bli tiltalt og dømt vil det være første gang siden en korrupsjonsloven ble innført i 2003 at det skjer med en folkevalgt.

Korrupsjonsekspert og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide, mener at dette er en veldig viktig sak for Kommune-Norge.

Tina Søreide

– Politiet sin jobb i denne saken blir å dokumentere en sterk sannsynlighet for skyld for begge parter. Saken kan ende med at kun en av partene blir funnet skyldig. Alle mulige utfall er interessante i denne saken, sier Tina Søreide til NRK.

Foto: Silje Holte

– Vi har ikke hatt mange korrupsjonssaker som involverer politikere i Norge. Jeg tror det er for få slike saker, sier Søreide til NRK.

Siktet for grov korrupsjon

Drevland er siktet for grov korrupsjon som har en strafferamme på ti års fengsel. «Vanlig korrupsjon» har en strafferamme på tre års fengsel.

– Det som sannsynligvis gjør dette til grov korrupsjon er at det handler om påvirkning på høyt politisk nivå. Når det dreier seg om folkevalgte blir det oftest regnet som grov korrupsjon, sier Tina Søreide.

Vi har ikke hatt mange korrupsjonssaker som involverer politikere i Norge. Jeg tror det er for få slike saker.

Korrupsjonsekspert og professor ved Norges Handelhøyskole, Tina Søreide / NRK

Selv om strafferammen for grov korrupsjon er på ti år, er det tvilsomt om Drevland vil få en dom på over tre år dersom hun skulle bli dømt.

– Det er for så vidt en uting at politiet alltid tar ut siktelse for grov korrupsjon bare fordi det har en høyere strafferamme. I praksis blir aldri straffen så høy, sier professor Petter Gottschalk.

– Viktig sak for Kommune-Norge

Både professor Søreide og Dølvik i Transparency International mener at en sak mot Bergens-ordføreren kan gi en avklaring som er viktig for Kommune-Norge.

– Dette er en veldig viktig sak for Kommune-Norge. Det er viktig å få en avklaring av hva man kan forvente av politikere, med hensyn til at de skal skjønne hva de er med på. Jeg syns selvfølgelig at det skal kunne forventes at våre folkevalgte at de skjønner når de blir utsatt for både utilbørlig og ulovlig påvirkning, sier Søreide.

– Det er denne typen koblinger mellom sterke økonomiske aktører i lokalsamfunnet og politikere eller tjenestemenn som vi advarer mot, fordi det kan skape uklarhet og bindinger som er egnet til å svekke tilliten til at de opptrer uavhengig, sier Dølvik.

Tor Dølvik

– Når man takker ja til å være med på reiser og bevertning som andre betaler, skal man i utgangspunktet være forsiktig fordi det skaper uklarhet, sier spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge.

Foto: Transparency International Norge

Skipsrederen ikke siktet

Så langt er det bare ordfører Trude Drevland og havnedirektør Inge Tangerås som er siktet.

Cruisereder Thorstein Hagen, som betalte for Drevlands omstridte tur til Venezia, er ikke siktet. Det mener BI-professor Petter Gottschalk er pussig

– Jeg stusser over at skipsreder Torstein Hagen ikke er siktet. Vi har i Norge en praksis som er pussig ved at vi straffer hardere folk som blir bestukket. Amerikanerne gjør det motsatt, altså at de straffer de som tilbyr bestikkelsen, sier Gottschalk.