Havarikommisjonen slår alarm om knuste togvinduer: – Bør vurdere om togvinduene er sterke nok

To ganger i løpet av ni dager ble vinduer på Bergensbanen knust av isklumper. Mer ekstremvær i fremtiden gjør at Havarikommisjonen roper varsku.

Isras knuste togvindu på Bergensbanen

TRE SKADD: Slik så det ut inne i togsettet etter at isklumper raste ned og traff en passasjervogn på Bergensbanen i Hallingdal 26. mars i fjor.

Foto: Politiet

Det er funn etter to hendelser på Bergensbanen i mars i fjor som vekker bekymring.

– Dette er alvorlig. Kommer det glass inn i togkupéen, kan folk få skader både i ansiktet, på øynene og annet. Derfor ber vi Norske Tog gå inn og vurdere om det er behov for norske særkrav på dette området, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonens jernbaneavdeling, Kurt Olsen.

Leder i Havarikommisjonen Kurt Olsen

BER OM NY RISIKOVURDERING: Avdelingsdirektør i Havarikommisjonens jernbaneavdeling, Kurt Olsen.

Foto: NRK

– Toget ble pepret fra alle sider

I Finsetunnelen 17. mars 2019 ble fem vindusruter knust da isklumper og pukk ble virvlet opp og slynget tilbake mot toget slik at ett vindu knuste. Ytterligere elleve vinduer ble skadet. Det var 473 passasjerer i toget, men ingen kom til skade.

NRK-journalist Christian Lura var med i toget. Han omtalte hendelsen som dramatisk.

– Det hørtes ut som vi kjørte inn i et ras. Toget ble pepret fra alle sider med det som hørtes ut som stein, sa Lura i etterkant.

Isen har trolig løsnet fra togsettet, men kan også stamme fra ansamlinger i tunnelmunningen.

Avsperret område på togvogn etter at tog ble truffet av is

STENGT AV: Togmannskapet stengte av deler av kupéen etter at vinduene ble pepret med is og pukk inne i Finsetunnelen.

Foto: Christian Lura / NRK

– Det fløt rundt med glasskår

En drøy uke senere, 26. mars 2019, ble tre personer skadd da et isras traff toget på Bergensbanen mellom Bergheim og Flå i Hallingdal. Raset skjedde like utenfor en tunnel og det var et vindu i nest bakerste vogn som ble knust.

193 passasjer var om bord i toget da det ble truffet.

De tre skadde ble alle truffet av glasskår og fikk kuttskader og ytre blødninger. To av dem ble kjørt til legevakt på Flå.

– Vi hørte bare et kjempesmell. Det fløt rundt med glasskår, fortalte passasjer Elin Aarskog til NRK.

To-lags herdet sikkerhetsglass

Etter undersøkelsen av de to episodene mener Havarikommisjonen det er grunn til å stille spørsmål om togvinduene er sterke nok. Det var samme type vogner som ble truffet. Vindusglassene i disse er to-lags herdet sikkerhetsglass som tilfredsstiller gjeldende europeiske krav.

De siste seks vinterne har det tidligere vært 32 hendelser på norske tog hvor vindusglass er blitt skadet eller knust. I to av disse tilfellene har knust glass havnet inn i kupéen.

«De to hendelsene gjør at Havarikommisjonen mener det bør vurderes om styrken i vinduene i personvogner er tilstrekkelig for norske forhold», heter det i rapporten.

– Med tanke på en fremtid med mer ekstremvær mener vi det er behov for å gjøre nye risikovurderinger, sier Havarikommisjonens direktør, William J. Bertheussen.

Norske Tog AS eier vognene som ble rammet i begge tilfellene. I en tilbakemelding til Havarikommisjonen sier selskapet at de nå ser det som naturlig å gjøre en vurdering av styrken i vinduene.

Isras knuste togvindu på Bergensbanen

TO-LAGS HERDET GLASS: Vindusglassene i togsettene er konstruert slik at det normalt ikke skal gå hull på det indre glasset.

Foto: Politiet

Har satt ned hastigheten i Finsetunnelen

I rapporten antyder Havarikommisjonen også at styrken i innfestingen av vinduene i vognen kan fremstå som svak.

Norske Tog ønsker derimot ikke å avvike fra dagens dimensjonering av vinduene, blant annet fordi selskapet mener det kan påvirke hvordan krefter og spenning fordeles i strukturen.

Vy har samtidig satt ned hastigheten for sine tog til maks 100 km/t gjennom Finsetunnelen, samt at lokomotivene får lengre opphold i Bergen for tining av is og snø før retur østover.

Bakgrunnen for dette er en tredje hendelse, 1. mars i år, hvor ca. 30 vinduer ble skadet eller knust i Finsetunnelen og/eller i tunneller og snøoverbygg mellom Fagernut og Hallingskeid. Det indre glasset ble ikke knust og ingen ble derfor skadd.

Denne hendelsen har ikke vært gransket av Havarikommisjonen.