– Bomstasjonene må flyttes før man innfører køprising

Dagens bomringer må bygges om før man innfører køprising, mener Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Bomstasjon

– MÅ FLYTTES: – For ikke å strupe trafikken fullstendig, må man ha en helt annen konstruksjon av bomringen, mener OFV.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Det er for lettvint å innføre avgift i rushtiden, uten å ta andre grep for å bedre luftkvaliteten, mener Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Eksos

EKSOSKRANGEL: – Å innføre avgift i rushtiden uten å ta andre grep for å bedre lokal luftkvalitet er for lettvint, mener OFV.

OFV jobber for tryggere og mer effektive veier på vegne av blant annet bilbransjen, kollektivselskaper, veibyggere og entreprenører.

Solberg Thorsen har fulgt nøye med på tiltakene byrådet i Bergen ønsker å innføre for å få ned køene og luftforurensingen, deriblant datokjøring og bompenger på 45 kroner i rushtiden.

LES OGSÅ: Køprisingen: «Hele verden» ser til Bergen

For å ikke strupe trafikken fullstendig må du ha en helt annen konstruksjon av bomringene.

Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for Veitrafikken

Vanskelig å kjøre utenom sentrum

Han mener dagens bompengeringer ikke er konstruert for avgiftene som nå foreslås.

– Bomringene i Norge er primært satt opp for å finansiere veier og utbygging, mens rushtidsavgift skal begrense trafikken og lede trafikken unna for å bedre luft og miljø. Ved innføring av rushtidsavgift må du ha en helt annen konstruksjon av bomringen, sier Solberg Thorsen, og utdyper:

Øyvind Solberg Thorsen

FORSVARER BILISTENE: Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– Det kan være at bompassering på gjennomfartsårer er umulig å unngå. Da må man flytte stasjonene slik at man oppnår effekten man ønsker uten å strupe trafikken. I Oslo er det umulig å kjøre øst-vest, eller nord-syd uten å kjøre gjennom sentrum. Da må man i så fall kjøre en stor omvei. I Bergen er det også ganske vrient, sier Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

LES OGSÅ: – Feil å si at køprising er et miljøtiltak

Negativ til dieselforbud

Om et mulig kjøreforbud for dieselbiler i storbyene har OFV-direktøren følgende å si:

– Dette er ikke veien å gå, rett og slett fordi det rammer udemokratisk og fordi det kan være vanskelig å håndheve.

Nye dieselbiler, som tilfredsstiller Euro 6-kravet, har utslipp på nivå med bensinbilene. Det blir meningsløst å forby dem når de er like gode. Kortsiktige tiltak som par/oddetallskjøring er kanskje mer demokratisk.

OFV mener storbyene heller må begrense ved- og oljefyring, forurensende skip ved havn, og øke renholdet langs veiene.

LES OGSÅ: Høgre seier nei til Høgre si køprising

– Ikke urettferdig

Sondre Båtstrand

KJEMPER FOR BYLUFTEN: Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen, mener luftkvaliteten må komme foran bilistenes behov, og viser til statistikk fra Folkehelseinstituttet.

– Opplysningsrådet bør ta inn over seg at det er biltrafikken som skaper det meste av luftforurensningen. Da er det slett ikke urettferdig at bilistene må redusere belastningen de påfører omgivelsene, sier Båtstrand til NRK.

Han minner om at verken datokjøring eller køprising skiller mellom diesel- og bensinbiler.

– Den forrige regjeringen gjorde en tabbe ved å tilrettelegge for kjøp av dieselbiler, men skal vi akseptere giftlokk for å respektere en tabbe, eller skal vi prøve å rette opp tabben? Jeg velger det siste, sier Båtstrand.

LES OGSÅ: Næringsrådet: – Køprising er å starte i feil ende