– Bomben er fra andre verdenskrig

Bomben som ble funnet på Skoltegrunnskaien i Bergen er en britisk flybombe fra andre verdenskrig og inneholder 40-50 kilo sprengstoff, melder Forsvaret. Bombeeksperter jobber med å finne ut hvordan den kan destrueres på tryggest mulig måte.

Bomben ble funnet under gravearbeid ved Skoltegrunnskaien i Bergen.
Foto: Forsvaret