– Blir behandlet verre enn dyr

Til tross for sterke bivirkninger må ruspasienter ofte fortsette på legemiddelet subuxone. Det synes ikke pasientorganisasjonen LAR-nett noe om.

– En ville jo aldri gitt noen et medikament de ikke tålte. Men når en i rusmiddelassistert behandling (LAR) skal gå på et mediakament de ikke tåler, vil jeg nesten si at de noen ganger blir behandlet verre enn dyr, sier daglig leder i LAR-nett Karen Lise Følling.

Helse Bergen vil ha mange ruspasientar på legemiddelet suboxone i staden for metadon eller subutex. Brukerene sier de får sterke bivirkninger.

Hovnet opp

– Første gang dette skjedde satt jeg inne på noe som heter LARealet her, og da så jeg at hånden min plutselig este opp. Det så ut som om jeg hadde satt et skudd i hånden, sier en mann som har gått på legemiddelet i noen måneder.

Hendene til den unge mannen ser ikke bra ut. De er ekstremt hovne, og når han trykker på overflaten står det et merke igjen.

Får mange klager

Opphovning er en av 112 kjente bivirkninger av rusmedisinen Subuxone. Bergen er den byen i Norge der dette legemiddelet blir brukt mest. Men de som får medikamentet er misfornøyde og vil tilbake til metadon eller subutex, noe de gjerne ikke får lov til.

Pasientorganisasjonen LAR-nett har fått mange klager fra frustrerte brukere av subuxone.

– Større problemer i Norge

Ola Jøsendal er direktør ved avdeling for rusmedisin i Helse Vest, og viser til at subuxone er tryggere for pasienten og vanskeligere å selge videre som narkotika enn alternativene.

– Vi har jo lenge vært litt undrende til at det ser ut til at pasienter i Norge har større problemer med dette enn pasienter i andre land. Så vi tar det på alvor og undersøker nå hvordan vi skal gjøre en forsvarlig jobb akkurat når det gjelder dette.