– Dette hadde ikke blitt bygget i Bergen

Arkitektur i Bergen står på stedet hvil. Både arkitekter og forskere mener andre storbyer slår Bergen i nyskapende og fremtidsrettet arkitektur.

Førjulsstemning ved Rockheim

SPENSTIG? Rockheim i Trondheim, det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Leder i Bergen arkitektforening, Jørgen Grahl-Madsen, sier at et slikt prosjekt ville neppe blitt realisert i Bergen.

Foto: Ole Kr. Tangen

Hadde vi turt å sette et moderne hus oppe på et gammelt hus i Bergen?

Jørgen Grahl-Madsen, Bergen Arkitektforening
Bergen Arkitektforening

LANGT BAK: Leder i Bergen arkitektforening, Jørgen Grahl-Madsen, sier at Oslo, Stavanger og Trondheim slår Bergen i nyskapende arkitektur.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Debatten fortsetter etter at plansjefen i Bergen kommune, Mette Svanes, rettet kritikk mot både arkitekter og utbyggere i sine egen by.

I går gikk hun ut i NRK og sa at det bygges altfor kjedelig i Bergen.

– Lite spennende i Bergen

Nå mener flere eksperter at arkitektur i Bergen står på stedet hvil. Leder i Bergen arkitektforening Jørgen Grahl-Madsen, sier at arkitektur i byen mellom de sju fjell ligger langt bak Oslo og andre norske storbyer.

– Stavanger har helt klart hatt et ønske om å uttrykke seg som en viktig by, og har gjort mye innenfor arkitektur. Det er enorme utbygginger i Oslo for øyeblikket. Det er klart at det er gode økonomiske tider.

– Men det er også andre årsaker til det at man ønsker at Oslo skal fremstå som en moderne by.

– Arkitekturen i Bergen har stoppet opp

Gulating lagmannsrett

SPENNENDE? Nye Gulating lagmannsrett er et av nybygg som har dukket opp i Bergen de siste årene. Kunne vært mer spennende, sier Marianne Skjulhaug.

Foto: Reinhardheydt / Wikimedia Commons

Et eksempel han viser til i andre byer er Rockheim i Trondheim, det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Bygget er en kombinasjon av en gammel lagerbygning fra 1920 og nybygg, med den høyteknologiske «lysboksen» på toppen.

Slikt kunne aldri vært bygget i Bergen, mener arkitekten.

– Hadde vi turt å sette et moderne hus oppe på et gammelt hus i Bergen? Det hadde vært vanskelig å få til, sier Grahl-Madsen.

Marianne Skjulhaug

STOPPET OPP: Marianne Skjulhaug, tidligere rektor ved Bergen arkitekthøgskole, sier at ingen bergenske bygninger har fått Statens byggeskikkpris siden åttitallet.

Foto: JAN LILLEBØ

Hvis vi går tilbake i historien så kan Bergen vise til helt fantastiske byggverk. Men når vi kommer mot vår tid er det som om det har stoppet litt opp.

Leder i Bergen arkitektforening, Jørgen Grahl-Madsen

Marianne Skjulhaug, instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har hatt 17 år fartstid i Bergen. Hun sier at arkitekturen i byen på mange måter har stoppet opp.

– Hvis vi går tilbake i historien så kan Bergen vise til helt fantastiske byggverk. Men når vi kommer mot vår tid er det som om det har stoppet litt opp. Ambisjonene har forsvunnet. Evnen eller viljen til å bygge like storslått og interessant er ikke sterkt til stedet lenger, sier Skjulhaug.

Listen som viser at Bergen er bakpå

– Allerede Stavanger kan fremvise langt flere eksempler på utprøvende, utforskende og interessante samtidsarkitektur.

– Noe Bergen ikke kan?

– Ja, jeg har rimelig sterkt belegg for å hevde det. Dessverre.

Dette slår det som er blitt bygget i Bergen de siste årene, sier Marianne Skjulhaug:

  • Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole, som vant Statens byggeskikkpris i år.
  • St. Olavs Hospital, som ble hederlig omtalt i årets Statens byggeskikkpris.
  • Preikestolen Turisthytte
  • Vennesla bibliotek. Vant Treprisen 2013.
  • Brøsetområdet i Trondheim er en avansert pioner i miljøvennlig boligutvikling.
  • Rockheim er et interessant og karaktersterkt bygg.

Ingen bergenske bygninger har fått Statens byggeskikkpris siden åttitallet. Men Byrommene fikk pris i 2002.

(Saken fortsetter under bildet.)

Vennesla bibliotek

VANT PRIS: Vennesla bibliotek i Vest-Agder vant Treprisen i år. Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært delt ut i over 50 år. Marianne Skjulhaug sier at arkitektene bak biblioteket Helen og Hard, Stavangerbasert kontor har de siste årene fått en rekke priser for sin arkitektur.

Foto: NRK

Kunne blitt bedre

Skjulhaug mener at nye bygg i Bergen som Flerbrukshallen i Slettebakken, Nye Gulating lagmannsrett i sentrum, Odontologen, det nye svømmeanlegget og videregående skolen på Nygårdstangen alle er eksempler bygninger uten tilstrekkelig arkitektonisk kvalitet.

– Hva er det som gjør at Bergen er langt etter de andre byene, som du hevder?

– Alle aktørene som er med i prosessene rundt produksjonen av samtidsarkitektur. Jeg tror det er samspillet som fungerer dårlig. Jeg tror det ikke er mulig å peke på én part, årsakene er sammensatte, sier Skjulhaug.

Som tidligere rektor ved Bergen arkitekthøgskole visste hun ikke hva hun ville vise frem til utenlandske arkitekter da de ville besøke Bergen.

– Det var ikke superenkelt å finne mange gode eksempler.

Vil ikke bli husket

Siri Skjold Lexau

IKKE ENIG: Siri Skjold Lexau, kunst- og arkitekturhistorie støtter ikke påstander om at arkitekturen i Bergen står tilbake. Men hun sier at det som bygges i Bergen er lite fremtidsrettet.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Siri Skjold Lexau, kunst- og arkitekturhistorier på Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen, sier at det skjer mye interessant i Vestlandets hovedstad.

– Jeg synes ikke at Bergen står spesielt tilbake, det skjer veldig mye i Bergen. Det reises store anlegg, og det bygges mye av bra og grei kvalitet.

Men lite er fremtidsrettet, mener hun.

– I forhold til andre byer så tenker jeg at det som gjøres i Bergen nå neppe kommer til å stå igjen i noen «hall of fame» i norsk arkitekturhistorie.

– Det er en kombinasjon av økonomi, oppdragsgivere, planbegrensninger og rammevilkår. Det er egentlig veldig trist at rammevilkårene er slik at vi fjerner det som ville hevet bygninger over det jevne, sier Skjold Lexau.

– Må være rom for nytenking

Leder i Bergen arkitektforening Jørgen Grahl-Madsen, tror arkitektene må gjøre en bedre jobb.

– Håpet må jo være at man klarer både politisk sett og administrativ sett å legge bedre til rette for at det kan skapes mer interessante arkitektur i vår by. Arkitektene må få en mulighet til det. Den er litt for innsnevret for øyeblikket.

  • Hvilken by i Norge har den mest spennende arkitekturen? Bruk kommentarfeltet!