Hopp til innhold

Vil ha Bergen som eget fylke

Harald Victor Hove er misunnelig på Oslo, og vil at Bergen blir eget fylke.

Bergen

Bergen Høyre vil samle Bergen som ett fylke.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

På årsmøtet til Bergen Høyre i helgen var alle enige om at de vil fjerne Fylkesmannen og gjøre Bergen om til eget fylke.

– Vi ønsker at det gjennomføres en prøveordning med fylker uten Fylkesmann, og at Hordaland fylke skal være et av disse, sier Harald Victor Hove.

Mange lokale vedtak blir brakt inn for Fylkesmannen, noe som fører til at saker trekker ut i tid, og svært ofte blir skjønnsmessig overprøvd. Dette styrker inntrykket av at lokaldemokratiet utvannes.

Resolusjon, Bergen Høyre

Lokallagslederen mener Bergen og Oslo har de samme forutsetningene for å utøve myndighet.

– Gjentatte saker innen skole, kollektivtrafikk og andre felt viser at vi er moden for å overta pliktene Fylkesmannen har, sier Hove til NRK.

Harald Hove

Leder i Bergen Høyre, Harald Victor Hove mener Bergen er moden til å overta fylkets plikter.

Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal

I resolusjonen fra årsmøtet mener de at kommunen er fratatt mye råderett de siste årene.

– Dette er en trend som må endres. For å sikre det lokale selvstyret, må derfor ansvar flyttes ut av departementene, og tilbake til kommestyrene, heter det i vedtaket.

Vil klare oppgaven fint

Lokallagsleder Harald Victor Hove peker på problemet med at statlige byråkrater overprøver likaldemokratiet.

– Lars Sponheim har gjennom sin væremåte som Fylkesmann vist hvordan embetet ikke fungerer.

Skal Fylkesmannen overprøve alle saker vi vedtar lokalt, kan vi like godt avlyse valget allerede nå.

Harald Victor Hove

Hove ser frem mot lokalvalget 12. september, og mener Sponheim har vist hvilke oppgaver fylkesmannen har.

– Skal Fylkesmannen overprøve alle saker vi vedtar lokalt, kan vi like godt avlyse valget allerede nå, sier Harald Victor Hove.

Han vil ta med seg forslaget fra årsmøtet her lokalt til landsmøtet i Høyre i mai.