– Ansatte må være minst mulig alene med barna

Bergen kommune ber Tromsø om råd i overgrepssaken. Foreldreutvalget for barnehager mener økt bemanning er det viktigste for å unngå overgrep.

Skinstad-Jansen og Rastad

BER OM RÅD: – Vi må gå gjennom om det er noe vi kunne gjort for å ha unngå eller avverge det som har skjedd, sier kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen. Kommunen ber nå kollegaene i Tromsø om råd. Marie Therese Skinstad-Jansen i Foreldreutvalget for barnehager mener økt bemanning er viktig.

Foto: Foreldreutvalget for barnehager / NRK

En barnehageansatt i 30-årene er siktet for overgrep mot fem barn i to barnehager i Bergen. Politiet har bedt om ro til etterforskningen.

Samtidig er kommunen i ferd med å se på om de kunne gjort noe annerledes. Saken kom som et sjokk på mannens kollegaer.

– Så fort vi har faktum på bordet, må vi gå gjennom om det er noe vi kunne gjort for å ha unngå eller avverge det som har skjedd. Hvis dette er overgrep som har skjedd på tur, eller i barnehagens arealer, så vil det påvirke hvordan vi ser på det, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Svein Arne Johansen

LANG PROSESS: Selv om dommen i overgrepssaken i Tromsø er falt, jobber Svein Arne Johansen og Tromsø kommune fortsatt med saken. – Oppfølgingen av barna går over flere år, også når de kommer over i skolen, sier Johansen.

Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

– En forferdelig tragedie

Kommunen har oppbemannet med personer fra kriseteam, barnevernsansatte og pedagoger fra andre barnehager. I tillegg har de tatt kontakt med kollegaer i Tromsø kommune for å be om råd.

– Vi synes det er en forferdelig tragedie som har skjedd i Bergen. Vi spolte tilbake til det som skjedde her, sier skolefaglig rådgiver i Tromsø kommune, Svein Arne Johansen.

Som konstituert utdanningsdirektør håndterte han saken der en 30 år gammel barnehageansatt etter hvert ble dømt for overgrep mot 15 barn i en privat barnehage.

I Tromsø økte man bemanningen i den aktuelle barnehagen midlertidig, og etablerte en ressursgruppe med barnefaglige rådgivere, helsepersonell, politi og ansatte fra barnehagen.

– Vi opprettet en støttetelefon, og hadde også god hjelp av Smiso og andre slike ressurser, sier Johansen.

– Viktig med fokus på sikkerhet

For å forebygge overgrep, mener Foreldreutvalget for barnehager (FUB) at barnehagene bør ha rutiner på at de ansatte er minst mulig alene med barna, og at det alltid er flere voksne med på turer.

FUB kjemper for bemanningsnorm i norske barnehager.

– Noen har ikke tilfredsstillende bemanning. Det er viktig å ha fokus på sikkerheten til barna, og da må man være mange nok som kan følge med på dem, sier leder Marie Therese Skinstad-Jansen.

Marie Therese Skinstad-Jansen

KJEMPER FOR BEMANNINGSNORM: – Noen barnehager har tilfredsstillende bemanning, andre har det ikke, fastslår Marie Therese Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehager.

Foto: Foreldreutvalget for barnehager

Bygger gjennomsiktige barnehager

Johansen forteller om sterkere fokus på rutinene etter overgrepssaken i Tromsø. Ansatte er kurset i å oppdage og håndtere overgrep, og kommunen har lagt sterkere vekt på at ansatte ikke skal være alene med barna, for eksempel på turer.

– Vi har sagt at i alle slike situasjoner skal man ikke være alene med ungene, sier Johansen.

Han fremhever viktigheten av god kommunikasjon mellom ansatte, og mellom foreldre og ansatte. Men kommunen har også økt fokuset på den fysiske utformingen av barnehagene.

– Ved utforming av nye barnehager, prøver vi å gjøre dem så transparente som mulig, med mye glass og gjennomsiktige vegger, slik at man hele tiden har god oversikt, sier Johansen.