– Alle erkjenner at dette var et idiotisk feilgrep

Staten angrer på planting av fremmede tresorter i naturreservatet Ånuglo i Tysnes. Nå skal det ryddes opp i det fredede skogreservatet – over hundre år etter at plantene kom.

Ånuglo

RYDDEJOBB: Stein Byrkjeland hos Fylkesmannen i Hordaland, skal rydde i naturreservatet.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

Store amerikanske bartre preger den vesle øya Ånuglo i Tysnes kommune. Hemlokk heter de, men disse furutrærne hører ikke til her.

Øya Ånuglo er et enestående naturområde, ifølge Bergen og Omland friluftsråd. Både klima og bergartene på øya skaper et verneverdig planteliv.

– Denne eføyen har vært kjent lenge som et av de aller største i Nord-Europa, Stein Byrkjeland, og peker på en diger plante som klatrer oppover fjellet.

Byrkjeland er assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Hordaland. Han viser oss et av de områdene som er minst påvirket av de fremmede trærne.

Hemlokk

HEMLOKK: Dette er en ung plante av den amerikanske furusorten

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

Rette opp i gamle feil

For å ta vare på de ønskede plantene det vernede området må de nå ta grep.

Helt siden 1878 har staten plantet enorme mengder tett, kunstig barskog på øya. Det er både norske og fremmede arter. Men det skal altså gjøres godt igjen nå.

– Visjonen er at alt som er plantet skal vekk, og det er ganske store kvantum, sier Byrkjeland.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen skal normalt verne om skogen, men nå blir de trolig Hordalands største skogbruker de kommende to sesongene.

Det meste av den uønskede barskogen er norsk gran. Men den som kan gjøre størst skade er den amerikansk hemlokken.

Den fremmede arten har svært høy risiko for å kvele det biologiske mangfoldet på øya.

– Slik kan vi ikke ha det i et norsk naturreservat, sier Byrkjeland.

Han sier det tar få år for en liten plante å bli uhåndterlig, og nå har de en sjanse til å kunne gjøre noe med problemet.

Hundre år etter

Han røsker opp en liten amerikansk furu fra skogbunnen.

– Dette er det lov å hate, og alle erkjenner at dette var et idiotisk feilgrep, sier Byrkjeland.

Hogsten starter i høst. Nøyaktig hundre år etter at en professor for første gang foreslo å frede det botaniske paradiset og fjerne planteskogene.

Ånuglo

PROFESSOR: Dette ble skrevet om Ånuglo for hundre år siden.

Foto: arkiv

«Det er nødvendig at de indplantede grantrær og lerketrær blir fjernet, inden de får vokse op og forstyrre billedet av den naturlige plantevekst» skrev professoren i 1916.

– Nå fullfører vi den tanken som oppsto i 1916. Det tok bare hundre år, men det vil ta nye hundre år før vi får effekt av den skjøtselen vi no skal i gang med, Byrkjeland

Visjonen er at dette området skal være naturlig og mest mulig urskogpreget.