– Aksepterer ikke helikopterbase

Forsvaret vil bygge ny helikopterbase i tettbygd område i Bergen, men naboene raser og mener at dette vil være brudd på Genèvekonvensjonen.

Bjørn Sissner og Britt Voll

UENIGE: Bjørn Sissener og Britt Voll representerer naboene i Mathopen, som mener at Forsvaret står i fare for å bryte Genèvekonvensjonen hvis de gjennomfører planene om en helikopterbase i området.

Foto: Sølve Rydland/NRK

Fra hagen sin speider Bjørn Sissener over sundet mot sjøforsvaret sin hovedbase på Haakonsvern i Bergen.

I 2010 ble det bestemt at Forsvaret skal plassere en ny helikopterbase i samme område, som ligger like ved tettbygde Mathopen.

– Vi aksepterer Haakonsvern som marinebase, men at det skal komme en ny helikopterbase kan vi ikke akseptere, sier Sissener til NRK.

Naboene har hevdet at basen vil være i strid med Genèvekonvensjonene, som påpeker at nye militære mål ikke skal plasseres nær tettbygde områder. Dette for å beskytte sivile i en eventuell konflikt.

Men i et brev til naboene, sendt sommeren 2011, hevder forsvarsdepartementet at dette ikke gjelder i fredstid.

Når det gjelder spørsmål knyttet til Genèvekonvensjonene, er det slik at første tilleggsprotokoll til artikkel 58 b, først kommer til anvendelse når en væpnet konflikt er et faktum. Dette betyr følgelig at det ikke er forbud mot, i fredstid, å plassere militære mål i eller i nærheten av tett befolkede områder.

Brev sendt fra Forsvarsdepartementet

– Bommer stygt

NRK har fått Den norske Helsingforskomiteen til å vurdere tolkningen. Assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal mener at Forsvarsdepartementet bommer stygt, og at Forsvarets planer kan bryte med Genèvekonvensjonen.

– Ja, det mener jeg, og jeg har også støtte fra tunge autoriteter, som Den internasjonale Røde Kors-komiteen, som helt klart sier at dette er forhold man må ta i betraktning i fredstid.

Slik lyder hele artikkel 58:

Forholdsregler mot virkningene av angrep.

Partene i konflikten skal, så langt det er mulig:

a) uten at dette berører Artikkel 49 i Fjerde Konvensjon, søke å flytte sivilbefolkningen, enkelte sivilpersoner og sivile gjenstander under deres kontroll bort fra den umiddelbare nærhet av militære mål;

b) unngå å plassere militære mål innenfor eller i nærheten av tett befolkede områder;

c) ta de øvrige nødvendige forholdsregler for å beskytte sivilbefolkningen, de enkelte sivilpersoner og sivile gjenstander under deres kontroll mot de farer som følger av militære operasjoner.

Genèvekonvensjonen

Espen Barth Eide

INNRØMMER FEIL: Forsvarsminister Barth Eide innrømmer feil tolkning av Genèvekonvensjonen i brevet sendt til naboene rundt Haakonsvern.

Foto: Anders Brekke / NRK

Forsvaret: – Helikopterbase endrer ingenting

Forsvarsminister Espen Barth Eide vedgår at tolkningen av Genèvekonvensjonen, slik den fremstår i brevet fra 2011, ikke er riktig.

– Dette ene brevet gir ikke et fullt bilde av vår lesning av konvensjonen, sier Barth Eide, til NRK.

Likevel rokker ikke dette ved beslutningen om å plassere en ny helikopterbase nær et tett befolket område.

– Vi har gjort en vurdering av saken, og våre jurister er helt samstemte. Ettersom den militære basen allerede ligger der, så endrer vi ikke noe kvalitativt ved at vi også har en helikopterbase der.

– Kan ikke bare hoppe over bestemmelsen

– Jeg syns ikke det gjør at man bare kan hoppe over denne bestemmelsen og tilføre et nytt militært mål, som gjør sivilbefolkningen rundt kanskje enda mer utsatt, sier Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen.

Han mener at Forsvaret også bør vurdere lokaliseringen til militærbasene sine som i dag ligger i tett befolkede områder.

Advokaten til naboene rundt Haakonsvern, Lars Alsaker, mener konklusjonen fra Forsvaret burde være enkel hvis man tar Genèvekonvensjonen på alvor.

– Man har fått en klar uttalelse fra Helsingforskomiteen, som også viser til praksis og uttalelser fra den internasjonale Røde Kors-komiteen, sier han til NRK. Og da vil jo oppfølgingen være å legge dette til grunn, som vil innebære at helikopterbasen, som er et nytt militært mål tett innpå sivil bebyggelse, ikke blir etablert.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Haakonsvern

MARINEBASE: En militær marinebase ligger allerede i området, og Forsvarsdepartementet mener at dette gjør at helikopterbasen også kan plasseres her. Den norske Helsingsforskomiteen er uenig.

Foto: Sølve Rydland/NRK

Vil ha ny vurdering

Bjørn Sissener og Britt Voll, som representerer naboene, krever at Forsvarsdepartementet gjør en ny vurdering. Voll, som selv har lang fartstid i Forsvaret, reagerer på at departementet har feilinformert naboene.

– Etter å ha jobbet i Forsvaret i 40 år og vel så det, så må jeg si at måten de går frem på svekker tilliten til dem totalt.