– Bryggen er et rottereir - riv hele stasen!

Bryggen har ikke alltid vært like populær blant bergenserne. Hør den 55 år gamle debatten og døm selv!

Hør utdrag fra Bryggen-debatten på NRK radio i mars 1958.

Fire av fem bergensere vil ikke ha bybane langs Bryggen. Vi har hørt argumentene om at vi må bevare det fineste vi har i Bergen. Andre mener en bybane vil løfte Bryggen til den moderne tid.

«Det er få bergensere i dag som ønsker å beholde denne fornedrelsens brygge!»

Debatten er ikke ny. Men folkemeningen har ikke alltid vært så positiv til Bryggen. For 50 år siden ville mange bergensere rive hele «stasen». Under et direktesendt folkemøte om Bryggens framtid satt de verbale knyttneveslagene løst.

Hør utdrag av debatten over, eller hele debatten nederst i saken.

«Den gamle bryggen må vike plassen for et moderne forretningsbygg.»

En samling med gamle rønner, mente en av dem som tok ordet på møtet.

– Det er få bergensere i dag som ønsker å beholde denne fornedrelsens brygge!

I dette unike opptaket fra NRKs radioarkiv, får vi høre folkets røst så vel som representanter for handelsstanden, byens helsemyndigheter og menigmann.

Voldsom applaus for riving

Bryggen i Bergen

BRYGGEN PÅ 1960-tallet: Bryggen har ikke alltid blitt like godt tatt vare på.

Foto: Storløkken, Aage / NTB scanpix

Direktør og generalmajor Ragnar Roscher Nielsen mente Bryggen bare var tilholdssted for byens løse fugler; et rottereir for både to- og firbente, hevdet han.

Husmor Aslaug Stene mente at man ikke måtte være sentimentale, men se framover.

– Bryggen kan aldri bli velegnet for rasjonell og moderne forretningsdrift. Den gamle bryggen må vike plassen for et moderne forretningsbygg, mente hun, til voldsom applaus fra salen.

Rafto ville bevare

En av gårdeierne på Bryggen, kjøpmann Kaare E. Mollestad, hevdet de forfalne bygningene før eller siden ville forsvinne, de hadde ingen framtid. Men andre kjøpmenn på Bryggen som var i salen reiste seg og mente bygningene måtte bevares.

Den fremste bevaringsforkjemperen den gang var høgskolestipendiat, Thorolf Rafto. Med stor energi og formuleringskraft forsvarte han bevaring av Bryggen. Rafto ble senere professor ved Norges Handelshøyskole og kjent som landets fremste menneskerettighetsforkjemper. Raftostilfelsen i Bergen er oppkalt etter han.

«Det er like greit å rive hele stasen.»

– Jeg må si, og det med klem, selvfølgelig må Bryggen bevares, sa Rafto i debatten.

– Riv hele stasen!

Byens helseinspektør, doktor Schnitler, reiste seg og sa følgende:

– Det vil i fremtiden neppe være mulig å skaffe forhold, som tilfredsstiller nutidens hygieniske krav på Bryggen. Det er like greit å rive hele stasen.

Naboene fryktet på sin side for branner. Tidligere på 1950-tallet hadde det vært to slike.

Til stormende jubel fra salen harselerte flere av talerne over det de karakteriserte som «de gamle rønnene.»

Som en av dem sa: – Å flytte bryggen ut i Dreggen, er en dårlig løsning. Den skulle vært enda lenger utover!

På våre kanter. Bergen og Bryggen. Debattprogram fra 1958. Programleder: Jacob Skarstein

HØR HELE BRYGGENDEBATTEN: Sendt på NRK radio i mars 1958.