Hopp til innhold

95 prosent av elvemuslingene utdødd

De eldgamle skjellene lagde perler til kongen. Nå forsvinner de fra norske elver.

De siste levende elvemuslingene i Mjåtveitelva i Meland, nord for Bergen, skulle berges. Vadinga i elva endte i stedet opp som en gravferd der fem hundre døde elvemuslinger ble funnet.

GRAVFERD: Redningsaksjon ble gravferd i Mjåtveitvassdraget i Hordaland. De siste tiårene har 95 prosent av bestandene av elvemusling i Europa forsvunnet.

Perler fra elvemusling

ATTRAKTIVE: Både perlene og perlemoren på innsiden av skjellene har blitt høstet i store mengder de siste hundre årene. Elvemuslingene har vært fredet siden 1993, men det blir likevel færre og færre vassdrag med levende musling i Norge.

Foto: NRK
Elvemusling, Foss-Eikeland Figgjoelva

FÅ LEVENDE IGJEN: Levende elvemusling, som her i Figgjo-elva i Rogaland, er i ferd med å bli en sjeldenhet i Norge.

Foto: Bjørn Meidell-Larsen

Elvemuslingene kan bli to hundre år gamle og fantes en gang i svært mange sør-norske vassdrag. Under unionstiden med Danmark var de kongens eiendom.

Nå er de spesielle natur- og kulturskattene i ferd med å forsvinne. I Hordaland er halvparten av bestandene utryddet.

Myndighetene håper nye lover og regler skal gjøre vern av elvemuslingen til en større prioritet i framtida.

Redning ble gravferd

De siste levende elvemuslingene i Mjåtveitelva i Meland, nord for Bergen, skulle berges. Planen var å redde dem fra forurensing og gi dem luksusopphold på et spesialbygget hotell.

Redningsaksjonen ble ikke så vellyket for den truede arten som håpet. Vadinga i elva endte i stedet opp som en gravferd der fem hundre døde elvemuslinger ble plukket opp.

Ikke en eneste levende elvemusling ble funnet. Nå synker håpet om å få arten til å overleve i norsk natur.

Mindre fisk gir mindre musling

De siste tiårene har 95 prosent av bestandene av elvemusling i Europa forsvunnet. Det antas at Norge har rundt halvparten av elvemuslingene i Europa.

De gamle skjellene har vært ettertraktet for sine perler og som perlemor til smykker i mange hundre år. Sammen med at det er mindre laks og ørret i elvene, og mer forurensing, gjør det at skattene i elvene er i ferd med å forsvinne.