92 sauer døde: Bonde dømt til åtte måneders fengsel for grov dyrekriminalitet

Mattilsynet skulle sjekke brannalarmen. I stedet fant de flere døde sauer. Nå er bonden i 20-årene dømt til fengsel, men får fortsette å ha ammekyr på gården.

Avmagra sauer i fjøset hos en bonde i Hordaland

AVMAGRET: Dyr lå døde både utenfor og inne i fjøset til bonden. Denne sauen var tydelig avmagret da Mattilsynet kom på besøk.

Foto: MATTILSYNET

I mars 2017 fant Mattilsynet flere døde sauer på gården i Sunnhordland. Til sammen hadde 16 voksne sauer og åtte lam dødd etter avmagring eller sykdom. I tillegg måtte ytterligere 51 sauer og 17 lam avlives av samme grunn.

Nå er mannen dømt i Sunnhordland tingrett for grovt å ha unnlatt å sikre godt tilsyn for dyrene.

Det var avisen Sunnhordland som først meldte om dommen.

Sauebonden i 20-årene må sone åtte måneder i fengsel. Dommen var enstemmig.

Dårlig holdt sauegård i Hordaland

NEKTER SKYLD: Bonden erkjenner ifølge politiet ikke noe straff for å ha brutt dyrevelferdsloven.

Foto: MATTILSYNET

Skulle sjekke brannvarsling

Saken startet i 2015, da Mattilsynet fikk bekymringsmeldinger fra andre personer om skitne sauer på gården. Under et oppfølgingstilsyn året etter var inntrykket av saueholdet langt bedre, men bonden ble bedt om å installere brannvarslingsanlegg.

For å følge dette opp dro Mattilsynet tilbake til gården i mars 2017. Da de kom til gården denne gangen, merket de at ting ikke stemte.

En uke før Mattilsynet kom på besøk, hadde bonden vært bortreist i en uke. En nabo tok i mellomtiden vare på gården. Da bonden kom tilbake, hadde dyrene blitt slappe, forklarte han.

Tilkalte ikke dyrlege

På grunn av dårlig råd tilkalte ikke bonden dyrlege, ifølge dommen. I frykt for at sauene skulle bli for feite og få problem med lemming ga han heller ikke kraftfôr til dyrene. Det mener Mattilsynet sauene burde fått.

I retten forklarte inspektøren fra Mattilsynet at det ikke var fôr til sauene da de var på tilsyn.

«Tre lam har dødd, minst to søyer har lemmet og ei søye har begynt å sture i løpet av den tida du ikke har vært i sauefjøset ditt», heter det i rapporten fra Mattilsynet.

Dårlig holdt sauegård i Hordaland

NEKTER SKYLD: Bonden erkjenner ifølge politiet ikke noe straff for å ha brutt dyrevelferdsloven.

Foto: MATTILSYNET

Vurderer anke

Sauebonden hevder dyrene ikke har fått for lite mat. Han vurderer nå å anke dommen, ifølge forsvareren.

– Min klient har under hele saken avvist at dyrene fikk for lite mat, men vi noterer oss at tingretten mener at det motsatte er bevist. I lys av dette og den lange fengselsstraffen som tingretten har falt ned på, ligger det nært å anta at det er grunn til å få prøvd visse deler av saken i lagmannsretten, sier advokat Håkon Velde Nordstrøm til Sunnhordland.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen fratatt retten til å holde sauer eller annet småfe de neste fem årene. Han vil likevel fortsette å holde kyr.

– Bonden har hatt ammekyr siden sauene ble avlivet i 2017. Han skal fortsette å ha disse dyrene. Dommen rammer bare saueholdet, sier mannens forsvarer Håkon Velde Nordstrøm til NRK.