80 personer er innlagt på sykehus med korona-smitte

20 av disse får intensivbehandling. Seks personer er så langt døde av viruset i Norge.

Telt ved akuttmottaket på Haukeland, koronatelt

ØKER: Flere og flere av de ansatte ved Haukeland blir smittet. Samtidig øker tallet på personell i karantene.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De ferske tallene beskriver smittesituasjonen i Norge.

Den siste tiden har det vært begrenset testkapasitet, og dermed også hvor mange og hvem som er blitt testet for koronaviruset i Norge. Folkehelseinstituttet råder derfor å prioritere testing av sårbare grupper og helsepersonell som behandler dem.

Tallet på hvor mange helsepersonell som er smittet og hvor mange med smitte som er innlagt på sykehus, er derfor i dag en viktig indikator på smittesituasjonen i Norge.

Totalt er 80 innlagt på sykehus med viruset i dag.

Antall innlagte med korona-smitte

Helseforetak

Antall innlagte med smitte

Antall pasienter på intensivplasser

Antall pasienter i respiratorer

Helse Vest

15

2

1

Helse Sør-Øst

56

16

13

Helse Midt-Norge

6

2

2

Helse Nord

3

0

0

Flere helsepersonell smittet

Også tallet på antall helsepersonell ved de store sykehusene i Norge øker.

på helsepersonell i Helse Bergen som har fått påvist korona-smitte har økt fra 7 til 14, sier Helse Bergen-direktør Eivind Hansen.

Direktøren kan ikke si noe om hvilke avdelinger de smittet tilhører.

– Det er rimelig å tro at det fordeler seg litt rundt, sier Hansen.

Han sier det kan være enda flere tilfeller blant de ansatte.

– Jeg understreker at dette er de vi har testa selv. Det kan være underrapportering fordi andre kan funnet smitte og holder hjemme uten at det er rapportert direkte til oss, sier direktøren.

Bekymret for sykefraværet

Det er grunn til å tror at flere helsepersonell ved sykehuset blir smittet i løpet av de neste dagene, ifølge Hansen.

– Tallet er økende. Det er veldig viktig for oss å avdekke om ansatte har smitte slik at vi kan finne ut om de har vært på jobb mens de var smittet. Da kan vi iverksette smittesporing og avdekke om andre skal i karantene, sier Hansen.

Eivind Hansen i koronateltet som er satt opp utenfor akuttmottaket på Haukeland univerrsitetssykehus.

BEKYMRET: Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland, sier til NRK at det må være lav terskel å melde fra for helsepersonell d

Foto: Øyvor Bakke / NRK

Han frykter at en strøm av pasienter snart er på vei til sykehuset. Mandag uttrykte direktøren bekymring for det høye sykefraværet ved sykehuset i en pressemelding. Da var 371 av om lag 12.800 ansatte i karantene.

– Dette utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp, sa Hansen i pressemeldingen.

Onsdag meldte sykehuset at tallet hadde økt til 622 ansatte i karantene.

– Det er viktig å begrense helsepersonellsmitte. Vi trenger alt av personell når dette øker på og flere trolig kommer med smitte i ukene og dagene som følger, sier Hansen.

Fire pasienter er nå innlagt på Haukeland med korona. Ingen av disse får intensivbehandling, ifølge Helse Bergen.

Ved Haraldsplass Diakonale Sykehus har de to pasienter med korona. En ansatt smittet av viruset, 40 er i karantene.

Luftsmitteisolat på Intensivavdeling på Haukeland universitetssjukehus. Korona.

TRENGER PERSONELL: Sykehuset har utlyst stillinger som sykepleiere, jordmødre, helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, ambulansearbeidere og helsesekretærer kan søke på.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Har flere hundre i bakhånd

Helse Bergen har i likhet med de fleste sykehusene i landet utlyst helsefaglige stillinger.

Onsdag morgen hadde 850 personer meldt seg til tjeneste i Helse Vest. 422 av disse har meldt seg til Haukeland. Onsdag ettermiddag har tallet oå frivillige som har meldt seg til Haukeland steget til 732, får NRK opplyst.

En av dem er Brann-trener Lars Arne Nilsen, skriver Eurosport. Han er utdannet sykepleier.

Helsepersonell som har meldt seg til tjeneste

Helse Bergen

732

Helse Stavanger

134

Helse Fonna

202

Helse Førde

58

Sjukehusapoteka Vest

35

Totalt

1161

– Responsen har vært helt enorm. Det er utrolig å se hvor mange som har lyst til å bidra for at vi skal få en trygg helsetjeneste. Det setter vi stor pis på. Både sykehus og kommunene trenger helsepersonell nå, sier Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest

5758
Bekreftet smittet
313
Innlagt
75
Døde
Sist oppdatert 06.04.2020. NRK innhenter løpende tall fra helseforetakene, Helsedirektoratet og FHI. Tallene bakover i tid er antall smittede og døde ved slutten av hvert døgn, antall innlagte er status kl 08 påfølgende morgen. Merk at FHI opplyser om store mørketall i antall smittede.

Status Norge

Sist oppdatert: 06.04.2020
5758
Smittet
313
Innlagt
75
Døde