Hopp til innhold

8 av 10 bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen brøt loven

Mangelfulle arbeidsavtaler og uforsvarlig arbeidstid er hverdagen for mange ansatte i overnattings- og serveringsbransjen på Vestlandet. – Misvisende av Arbeidstilsynet, svarer NHO.

Serveringsbransjen

UNGE ARBEIDSTAKERE: Mange unge jobber i overnattings- og serveringsbransjen og kjenner ikke til reglene som gjelder i arbeidslivet.

Foto: Arbeidstilsynet

Siden 2015 har Arbeidstilsynet gjennomført kontroll hos 942 overnattings- og serveringsvirksomheter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Nå er resultatet klart: Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos 8 av 10 virksomheter i overnattings- og serveringsbransjen. Statistikken inkluderer både små og store brudd.

– At så mange bryter arbeidsmiljøregelverket er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet Vestlandet, Borghild Lekve.

Borghild Lekve

ALVORLIG: Borghild Lekve, direktør for Arbeidstilsynet, beskriver situasjonen som alvorlig og er overrasket over at det ikke er en betydelig bedring etter tre år med hyppige kontroller.

Foto: Silje Thalberg / NRK

– Overraskende

De vanligste lovbruddene er at arbeidsavtalene er mangelfulle, ansatte får ikke den overtidsbetalingen de skal ha, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring.

Djevat Hisenaj, leder i Fellesforbundets hotell- og restaurantavdeling i Hordaland, er overrasket over funnene.

– Vi har visst at det er mange lovbrudd, men ikke at det var så ille. Jeg håper at det blir tatt grep og at det blir gjort noe for å få en mer seriøs bransje.

– Hva tror du er årsaken til at det er så mange lovbrudd i denne bransjen?

– Det har lenge vært en overetablering i bransjen og stor konkurranse. Mange er useriøse, som for eksempel konkursryttere på jakt etter kjapp profitt. Det går dessverre ut over dem som gjør jobben i bransjen, sier Hisenaj.

Djevat Hisenaj i Hotell og restaurantarbeidarforeningen

VIL HA HYPPIGE KONTROLLER: Djevat Hisenaj, leder i Fellesforbundets hotell- og restaurantavdeling, mener at hyppige kontroller fra Arbeidstilsynet og bøter må til for å endre forholdene i bransjen.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Gir misvisende inntrykk

NHO reagerer sterkt på måten resultatet blir fremstilt, siden tallene ikke skiller mellom alvorlige og mindre alvorlige regelbrudd.

– Det gir et veldig misvisende inntrykk av at hele bransjen driver kriminelt, noe som selvfølgelig ikke er riktig. En stor del av disse sakene er av bagatellmessig karakter, sier bransjesjef i NHO, Wenche Salthella.

Ifølge Salthella var det kun fem tilfeller i 2018 som var så alvorlig at Arbeidstilsynet ga overtredelsesgebyr. Bransjesjefen hevder at forholdene ikke er noe verre her enn andre steder.

– Sammenligner man resultatet for overnattings- og serveringsbransjen med andre bransjer, kommer vi ikke noe dårligere ut, sier Salthella og trekker frem møbelbransjen og annonse- og reklamevirksomhet som eksempel.

Unge ekstra utsatt

I overnattings- og serveringsbransjen er det svært mange unge arbeidstakere og mange er utenlandske. Det er få som organiserer seg.

Bransjen preges av høyt arbeidstempo, få pauser, kvelds- og nattarbeid.

Samtidig er det mange små virksomheter med ledere som ikke alltid kjenner eller følger reglene som gjelder for arbeidslivet.

– I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb. Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne gir dem en god start, sier Lekve.

Ansatt i restaurantbransjen

FORTSETTER: Arbeidstilsynet fortsetter innsatsen i overnattings- og serveringsbransjen i 2019.

Foto: Arbeidstilsynet

15 overtredelsesgebyr

Rapporten «Arbeidstilsynets tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015-2017» er utarbeidet på bakgrunn av 4459 tilsyn på landsbasis. 3404 av disse ble gjort i serveringsvirksomheter, og 711 i overnattingsvirksomheter.

Arbeidstilsynet har funnet avvik og varslet pålegg i nesten 80 prosent av tilsynene. Det er også gitt overtredelsesgebyr i 15 av tilsynene og tvangsmulkt i 14 av tilsynene.

Seks av virksomhetene er politianmeldt.

  • Arbeidsavtale: Nesten to av ti av de kontrollerte virksomhetene gir ikke skriftlig arbeidsavtale til sine ansatte.
  • Arbeidstidsbestemmelsene: Fire av ti gir ikke godtgjørelse for overtid. To av ti mangler kontroll på de ansattes arbeidstid.
  • Verneombud: Seks av ti har ikke valgt verneombud. Av dem som har verneombud mangler seks av ti lovpålagt opplæring.
  • HMS-opplæring: Mer enn hver tredje arbeidsgiver mangler lovpålagt HMS-opplæring.
  • Kartlegging og risikovurdering: Over halvparten mangler systematisk oversikt over risikofaktorene på arbeidsplassen og har heller ikke satt i gang tiltak for å håndtere disse.
  • Bedriftshelsetjeneste: Halvparten av de kontrollerte virksomhetene er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.
  • Vold og trusler: I 2017 ble det i 1093 tilsyn kontrollert om arbeidsgiver hadde rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler. En av fire virksomheter fikk pålegg på dette.