Hopp til innhold

600 ukrainarar fekk draumedag i Bergen - dimensjonar det er vanskeleg å gapa over

– Sjølv om mykje er vanskeleg, så hjelper det med slike dagar, seier Stepaniya Soltys. Saman med 600 andre ukrainarar fekk ho og borna delta på ein draumedag i Bergen.

draumedag

Om lag 600 ukrainarar deltok på ein blåtur i regi av Lions Club.

Foto: Stian Sørum Røkenes

– Dei treng noko positivt. Noko som kan vera så stort som dette, for det er veldig mange flyktningar i Bergen og alltid avgrensa med plass på arrangement, seier Lena Gjelsvik, nestleiar i Den ukrainske foreininga i Bergen og Hordaland.

På eit møte i Lions-klubben i Bergen tidlegare i vår, rekte ein medlem opp handa. Klubben hadde sendt pengar til Ukraina, men han ønskte å gjera noko for ukrainarane som var komne til Noreg.

President i Lions-klubben, Ola Martin Rongved, kontakta Gjelsvik og spurte kva dei kunne tenkja seg.

Ho ønskte seg ein blåtur.

draumedag Lena Gjelsvik

Nestleiar i Den ukrainske foreininga i Bergen og Hordaland, Lena Gjelsvik.

Foto: Stian Sørum Røkenes

– Problemet er at dei sit på eit hotellrom i byen i veke etter veke. Hovudhensikta i dag er å få frisk luft og å få lov til å springa litt, seier Rongved.

Då Gjelsvik fortalde kor mange dei var, vart han stille.

– Ho sa 600. Det er dimensjonar som er vanskelege å gapa over.

Men med vêret på si side og godt samarbeid med andre foreiningar, næringsliv og frivillige, fekk dei til turen.

– Ti smekkfulle bussar er på veg, sa Rongved like før arrangementet skulle starta.

Ola Martin Rongved

President i Lions Club i Bergen, Ola Martin Rongved.

Foto: Stian Sørum Røkenes

– Slike arrangement hjelper

Stepaniya Soltys kom til Noreg i midten av mars. Med seg hadde ho borna Yurii (13) og Antonina (15). Dei hadde flykta frå ein by like ved Lviv, over grensa til Polen.

draumedag - stephaniya Soltys, Yurii og Antonina

Antonina, Stepaniya og Yurii sette pris på dagen.

Foto: Stian Sørum Røkenes

Sjølve reisa gjekk greitt. Men situasjonen var vanskeleg.

– Når du forstår at du må ta med ungane dine og forlata heimen din, livet ditt og alt du elskar. Det var vanskeleg.

Soltys skildrar ei konstant vond kjensle i brystet.

– Du høyrer dårleg nytt om landet ditt heile tida, men mange dagar føler me på kjærleiken her i Noreg. Eg er glad for å vera her.

Ho fortel at sjølv om mykje er tungt og vanskeleg, så hjelper det med slike arrangement.

– Det er mange fine ting som blir gjort for oss. Folk er snille, og det hjelper. Me får til å nyta slike dagar som i dag.

Ein gladdag

På Alvøen skole i Bergen vart det servert mat: laks, pølser, pizza, hamburgar, vaflar, bakevarer og frukt og grønt.

– Eg ser at laksen og vaflane er populære, seier Gjelsvik.

draumedag

Det var ein variert meny på Alvøen skole.

Foto: Stian Sørum Røkenes

I tillegg kunne arrangementet by på ukrainsk song og dans, og ikkje minst: leik og moro.

– Ungane skal ha ein gladdag, seier Rongved.

Det var ikkje vanskeleg å rekruttera deltakarar til arrangementet.

– Den Ukrainske foreininga har fungert litt som eit bindeledd mellom flyktningane, kommunen og alle dei frivillige organisasjonane, forklarer Gjelsvik. Med hyppige oppdateringar, mellom anna på Facebook, var det ikkje vanskeleg å få deltakarar til utflukta.