Hopp til innhold

6 av 10 flypassasjerar forsvann i 2020

Alle norske lufthamner gjekk med underskot i 2019. Verst gjekk det utover Oslo lufthamn.

Widerøe-fly i ferd med å lette frå Førde Lufthamn

KRAFTIG REDUKSJON: Førde lufthamn fekk eit underskot på 23,5 millionar kroner i fjor. Nesten alle andre flyplassane i Noreg gjekk også i minus i fjor.

Foto: Martha Linnea Pukallus / NRK

– Vi har lært oss å bruke nye elektroniske hjelpemiddel som har skapt varige endringar, seier Arve Varden, administrerande direktør i Helse Førde.

I 2019 gjennomførte helseføretaket 1965 flyreiser. I fjor var talet nede 731.

Helse Førde er ikkje dei einaste som har «slutta å fly». Ein ny rapport utarbeidd av Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at seks av ti flypassasjerar forsvann i 2020.

I fjor reiste 20 millionar passasjerar gjennom norske lufthamner. I 2019 var det fleire enn 30 millionar passasjerar som gjorde det same.

For Avinor betydde det ein inntektssvikt på 7,2 milliardar kroner. Konsekvensen er at selskapet no må spare 2 milliardar kroner.

Berre ved Oslo Lufthamn var resultatet 668 millionar i minus.

– Luftfarten er ein av dei som er hardast ramma av pandemien, seier divisjonsdirektør i Avinor, Thorgeir Landevaag.

Han legg til:

– Pandemien har lamma heile landet, mest merka er utanlandstrafikken, men det påverkar også regional- og lokalnettet.

I mai i fjor fekk selskapet ei krisepakke på 5 milliardar.

– Vil vere borte etter korona

NHO Luftfart teikna eit dystert bilete for bransjen før jul:

«Kurs- og konferansemarknaden er heilt daud. Utlendingar reiser nå i svært liten grad til Noreg, og marknaden for flyreiser interkontinentalt er nesten borte».

Svein Bråthen er professor i transportøkonomi ved Høgskulen i Molde. Han er ikkje sikker på at talet på flyreiser vil «sprette tilbake» til normalen.

– Vi ser føre oss at mellom fem og 10 prosent av flyreisene på kortbanenettet vil vere borte etter korona. Men det heile er veldig usikkert, for vi har ikkje fasiten, seier han.

Færre, men større lufthamner i distrikta kan gi økt konkurranse og eit betre flytilbod, uttala Quale-utvalet som la fram sine anbefalingar i august i fjor.

Widerøe-fly i ferd med å lette frå Førde Lufthamn

Widerøe-fly i ferd med å lette frå Førde lufthamn

Foto: Martha Linnea Pukallus / NRK

– Eit velfungerande flytilbod er viktig for folk

Førre veke la regjeringa fram Nasjonal transportplan 2022-2033, som slo fast at norsk luftfart skal vere «konkurransedyktig også etter korona».

Samferdselsminister Knut Arild Hareide seier til NRK at det er viktig å halde oppe eit godt flytilbod også i framtida.

– Eit velfungerande flytilbod er viktig for folk og næringsliv i heile landet, seier han.

Statsråden fortel at han følgjer situasjonen tett, og at han ønskjer ein konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona.

– Framover vil vi styrkje arbeidet med å utvikle luftfarten i utsleppsfri retning, seier Hareide.

Kortbaneflyplasser

Meiner kortbanenettet er viktig

Frank Kristiansen i Båtsfjord næringsforeining i Troms og Finnmark påpeikar kor viktig småflyplassane er.

– Det vil vere historielaust å redusere flytilbodet fordi langt færre har floge det siste året, seier han.

Han trur behovet for å fly vil ta seg opp igjen nesten til normalt nivå når pandemien er over.

– Vi som driv bedrifter i små lokalsamfunn er avhengige av å få personell raskt inn og ut. Det kan vere mannskapsbytte på båtar eller sesongarbeidarar i industrien, seier han.

Frank Kristiansen

AVHENGIG AV FLYPLASSEN: Frank Kristiansen i Båtsfjord næringsforeining i Troms og Finnmark fortel at småflyplassane er heilt avgjerande for næringslivet i Nord-Noreg.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Avhengige av å hente helsepersonell

Sjølv om Helse Førde vil flyge mindre i åra som kjem, legg sjukehusdirektør Varden likevel vekt på at flytilbodet er viktig for helseføretaket.

– Vi vil mellom anna vere avhengige av å hente helsepersonell til og frå som bur langt vekke, seier han.

Arve Varden, administrerande direktør i Helse Førde

VIL FLY MINDRE: Administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, fortel at overgang til digitale løysingar gjer at helseføretaket kjem til å flyge mindre i åra som kjem.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Avinor

2019

2020

Kjelde: Avinor

Driftsresultat

Driftsresultat

Avinor konsern

Avinor AS og Svalbard Lufthavn AS

Oslo Lufthavn

2 990 439 000

-667 851 145

Bergen lufthavn

405 966 000

-263 637 970

Stavanger lufthavn

367 838 000

-123 938 101

Trondheim lufthavn

269 405 000

-117 577 673

DRL - Divisjon regionale lufthavner

Nasjonale Lufthavner

Bodø Lufthavn

9 698 213

-120 736 595

Tromsø Lufthavn

16 849 575

- 63 241 539

Kristiansand Lufthavn

30 758 121

- 59 102 905

Ålesund Lufthavn

12 158 317

- 57 151 704

Evenes Lufthavn

-47 815 247

- 84 268 261

Haugesund Lufthavn

-10 222 665

1 685 032

Narvik Lufthavn

- 858 504

- 1 539 424

Bardufoss Lufthavn

- 37 890 508

- 39 535 675

Regionale og lokale lufthavner

Alta Lufthavn

- 59 271 537

- 58 128 564

Brønnøysund Lufthavn

- 34 644 062

- 34 513 422

Florø Lufthavn

- 21 335 204

- 14 616 559

Hammerfest Lufthavn

- 50 933 422

- 47 309 492

Kristiansund Lufthavn

- 51 664 944

- 46 031 106

Kirkenes Lufthavn

- 59 493 257

- 55 004 381

Molde Lufthavn

- 44 562 699

- 53 946 805

Banak Lufthavn (Lakselv)

- 52 983 474

- 47 521 144

Svalbard Lufthavn

13 373 688

- 837 570

Lokale Lufthavner

Lokale lufthavner E1

Førde Lufthavn

- 26 786 976

- 23 542 452

Leknes Lufthavn

- 33 109 503

- 29 084 829

Mosjøen Lufthavn

- 32 004 316

- 27 650 544

Ørsta-Volda Lufthavn

- 30 495 964

- 28 488 695

Mo i Rana Lufthavn

- 30 201 211

- 29 026 694

Sogndal Lufthavn

- 31 922 909

- 25 927 148

Svolvær Lufthavn

- 31 863 033

- 30 047 699

Stokmarknes Lufthavn

- 27 836 863

- 25 093 641

Sandnessjøen Lufthavn

- 36 535 548

- 30 591 914

Vadsø Lufthavn

- 33 165 566

- 32 731 990

Andøya Lufthavn

- 38 942 594

- 35 535 771

Lokale lufthavner E2

Båtsfjord Lufthavn

- 28 543 576

- 25 823 942

Berlevåg Lufthavn

- 27 810 516

- 23 565 864

Fagernes Lufthavn

- 1 617 155

- 1 103 077

Hasvik Lufthavn

- 26 699 842

- 23 772 647

Honningsvåg Lufthavn

- 33 373 983

- 28 897 437

Mehamn Lufthavn

- 34 221 410

- 30 202 704

Namsos Lufthavn

- 26 535 252

- 24 680 546

Rørvik Lufthavn

- 25 678 072

- 23 107 132

Røros Lufthavn

- 28 525 607

- 22 629 627

Røst Lufthavn

- 29 000 600

- 23 762 643

Sandane Lufthavn

- 23 251 158

- 21 454 723

Sørkjosen Lufthavn

- 27 437 690

- 25 055 287

Vardø v

- 28 003 067

- 24 325 524

Værøy Lufthavn

- 12 005 377

- 9 363 352

Totalsum

2 939 243 585

-2 580 270 902