Hopp til innhold

Flere syklister havner i alvorlige ulykker

SANDVIKEN (NRK): Nær 40 prosent økning i alvorlige sykkelulykker i Norge siste fem år. Torunn Aarøy (45) ble en del av den dystre statistikken.

Torunn på ulykkesstedet

ULYKKESKRYSS: I dette krysset brakk Torunn A. Aarøy (45) ryggen i en sykkelulykke august i fjor.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Torunn A. Aarøy hadde syklet den samme veien til jobb i tolv år da ulykken inntraff.

I august i fjor brakk hun ryggen og knakk flere tenner i en alvorlig sykkelulykke i Sandviken i Bergen.

Torunn Alice Aarøy

ETTER ULYKKEN: Torunn knakk flere tenner og brakk ryggen etter en alvorlig sykkelulykke i fjor.

Foto: PRIVAT

– Jeg prøvde å bremse, men så tenkte jeg at nå er det ikke noe mer jeg kan gjøre. Nå får det bare gå som det går.

Fra 2013 og til og med 2017 har 48 syklister i Norge mistet livet, og 419 blitt hardt skadd.

  • I Hordaland har økningen vært på nesten 50 prosent de siste fem årene, sammenlignet med foregående femårsperiode.
  • I Norge som helhet har økningen vært på 38 prosent, sammenlignet med 2008–2012.

Hittil i år har åtte syklister i Norge omkommet, viser tall fra SSB.

Ønsker likevel at flere skal sykle

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Hordaland, Grethe Vikane, registrerer at tallet på ulykker går opp.

– At det har vært en økning de siste årene er jo ikke det vi ønsker. Likevel har vi et mål om at all vekst i persontransport skal skje med gåing, sykling og kollektivtransport.

Grethe Vikane

TRENGER FLERE TILTAK: Avdelingsdirektør i vegavdelingen Hordaland, Grethe Vikane, mener det trengs flere tiltak for at færre skal havne i alvorlige sykkelulykker.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Om flere skal sykle og færre skal havne i alvorlige sykkelulykker må det gjøres flere tiltak, sier Vikane.

– På kort sikt skal vi gjøre tiltak i ulykkespunktene, og på lang sikt må vi bygge skikkelig infrastruktur for sykkel slik at folk er trygge. Alle syklister, uansett alder og utrustning, skal føle seg trygge.

Ønsker seg lysregulering i farlige kryss

Sykkelveien i Sandviken ligger midt i et kryss. Å sette opp skilt og male rødt i sykkelveien er ikke nok for å hindre flere alvorlige ulykker, mener Torunn Aarøy.

– Lysregulering av hele området kunne vært et alternativ. Jeg kan ikke se hvordan dette skal bli trygt på en annen måte.

Knekt rygg

BRAKK RYGGEN: Torunn Aarøy brakk ryggen etter ulykken i Sandviken.

Foto: PRIVAT

Tvil om hvem som skal kjøre er ofte grunnen til ulykker, forteller Vikane.

– Lysregulering tydeliggjør hvem som har rett til å kjøre, slik at ingen blir usikker.

Statens vegvesen er i gang med planlegging av lysregulering i krysset i Sandviken. Dette skal stå klart i løpet av 2019.

Samtidig har syklistene også har et ansvar, mener Vikane.

– Syklistene må også være synlige. De må bruke lys når det er mørkt og ha på seg refleks når de er ute og sykler i mørket.

– En veldig alvorlig utvikling

Nestleder i utvalg for miljø og samferdsel i Hordaland, Marthe Hammer (SV), er bekymret over statistikken.

– Vi er nødt til å ta sykkel og sykkeltilrettelegging på alvor, for en del av disse sykkelulykkene kunne vi unngått hvis vi hadde lagt til rette på en bedre måte.

Marthe Hammer SV

BEKYMRET: Nestleder i utvalg for miljø og samferdsel i Hordaland, Marthe Hammer (SV), er bekymret over økningen i alvorlige sykkelulykker.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Hammer sier til NRK at økningen i alvorlige ulykker viser at vi har kortere tid enn vi tror på å få en trygg og sikker infrastruktur for sykkel.

– Jeg er bekymret for at trenden fortsetter hvis ikke vi gjør noe med både utbedringer på sykkelveiene og det holdningsskapende arbeidet.