400 nye studieplasser i Hordaland

Regjeringen åpner pengesekken for å få flere inn på høyere utdanning.

Lesesal
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 80 millioner kroner i økte basisbevilgninger til de høyere utdanningsinstitusjonene. Totalt blir det etablert 3800 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler fra kommende høst.

415 av disse plassene kommer i Hordaland, dersom en tar med Høgskolen Stord/Haugesund.

De nye studieplassene fordeler seg slik:

  • Universitetet i Bergen: 225 plasser
  • Høgskolen i Bergen 155 plasser
  • Høgskolen Stord/Haugesund: 20 plasser
  • Kunsthøgskolen i Bergen: 15 plasser

- Søkningen til høyere utdanning har økt betydelig i 2009, og regjeringen følger nå opp dette med bevilgninger til flere studieplasser. Norge har behov for flere unge med høyere utdanning, og dette er spesielt viktig i en periode med et vanskelig arbeidsmarked, sier forsknings- og høyere utdanningminister Tora Aasland.

LES OGSÅ: 3000 ekstra studieplasser