40 innbyggere fikk tunnel til 320 millioner

Lørdag kunne de 40 beboere i Jordalen på Voss juble. Den nye trygge veien til bygden kunne endelig offisielt åpnes.

Jordalen, Voss kommune, åpning av ny vei

SNORKLIPP: Arstein Bjørke klippet snoren for nyeveien. Sammen med Sigmund Bjørke var det han som kjempet mot byråkratiet og fikk til utbyggingen av tunnel og kraftverk og det ble mulig å få til sikker vei i Jordalen.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Den nye Jordalstunnelen erstatter den livsfarlige Jordalsveien.

– Dette er framtidsveien, sier en av innbyggerne i Jordalen, som i årevis har kjempet for tunnel.

Den 3 kilometer lange tunnelen har kostet 320 millioner kroner. Jordalstunnelen erstatter Jordalsvegen, som går fra E16 mellom Voss og Gudvangen og opp til de rundt 40 beboerne.

Folk i utkantbygden har i mange år vært i livsfare når de har kjørt den smale og ekstremt bratte veien når de skulle til og fra hjemmene sine. Veien har vært kjent som en av landets farligste veier, med stor rasfare.

Spektakulær, men farlig. Den smale og rasutsatte veien til Jordalen i Voss har gitt mang en sjåfør hjertebank.

EN TUR PÅ GAMLEVEIEN: Hold deg godt fast!

Helt fantastisk

Lørdag ettermiddag var det snorklipping og offisiell åpning av den nye tunnelen. Det var også utstilling på skolen og fest for hele bygden. Dagen før ble det også feiret med konsert inne i tunnelen.

– Dette er helt fantastisk, det er alt jeg kan si. Denne tunnelen betyr alt for oss. Om ikke dette hadde kommet på plass, så hadde det blitt fraflytting. Dette er fremtidsveien, sier Kari Mørkve Jordalen til NTB.

Hun har kjempet for ny tunnel i bortimot ti år og har vært svært engasjert i saken.

Kari Mørkve Jordalen

LANG KAMP: Kari Mørkve Jordalen i grendelaget har stått i front i kampen for sikker vei i Jordalen

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Privat initiativ

Et privat firma tilbød seg å bygge veien mot å få bygge et mindre kraftverk i Jordalselva. Det er de to fetterne Arnstein og Sigmund Bjørke i Holmen Kraft AS som har bygget tunnel og kraftverk.

Blant annet måtte det innhentes uttalelse fra Unesco fordi Jordalen hører til Nærøyfjorden verdensarvområde.

Veiåpning Jordalen Voss

DEN NYE VEIEN: Folket i Jordalen har lenge sett frem til å kunne ta den i bruk.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– I dag er en stor dag, sier investor og pådriver Arnstein Bjørke.

– Når man hører hvor mye dette betyr for dem som bor i dalen, er det ekstra verdifullt, sier han.

Bjørke forteller at utbyggerne har arbeidet med saken i 15 år, der det meste av tiden har gått med til tunge prosesser for å få på plass de nødvendige tillatelsene.

Siden 1928 har skrekkveien vært eneste mulighet opp og ned fra vossebygda Jordalen. Nå har en ny tunnel åpnet.

SE PRØVEFEIRINGEN: Allerede i mai begynte folket i Jordalen å øve seg til den egentlige åpningen.